INFORMACE

Autobusová doprava

Všeobecné informace o autobusové dopravě

Autobusová doprava je zajišťována vybavenými autobusy (klimatizace, DVD, občerstvení, případně WC), nejsou vybaveny dětskými sedačkami. Autobusovou dopravu zajišťujeme pro klienty na míru, dle jeho přání a potřeb. Jako dopravní prostředky jsou vedle autobusů využívány i mikrobusy, popřípadě i osobní automobily, a to v závislosti na počtu přepravovaných osob na trase. Doprava na pravidelných linkách je organizována jako „linková“, tedy nakládá a vykládá klienty postupně po trase. Dle potřeb si CK vyhrazuje právo na změnu trasy autobusu. V autobuse bývá většinou technický průvodce, případně tuto pozici vykonávají řidiči autobusu. Cesta autobusem má pravidelné povinné přestávky a to v intervalu každé 4 hodiny, pravidelné linky jsou bez zastávek. Cena zahrnuje přepravu jedné osoby a 1 zavazadla o váze do 20 kg + příručního zavazadla do 5 kg. Přeprava domácích zvířat a rozměrných zavazadel na vyžádání. CK si vyhrazuje právo vyloučit z přepravy osoby pod vlivem alkoholu, drog, omamných látek a osoby agresivně se chovající či vulgárně napadající posádku autobusu a spolucestující a to bez nároku na finanční kompenzaci za neuskutečněnou dopravu.

Autobusová a vlaková doprava do Maďarska

K našim zájezdům do Maďarska nabízíme našim klientům zajištění autobusové či vlakové dopravy na pravidelných linkách našich partnerů (České Dráhy, Student Agency, Leo Express, Flixbus). Pro bližší informace se obraťte na naše zákaznická centra.