Zavřít Logo DAEN Logo ERLI

Vítáme Vás na nových společných stránkách společností ERLI a DAEN s daleko širší nabídkou nejen Maďarska, ale dalších destinací.

Těšíme se, že si z naší nabídky vyberete tu nejlepší dovolenou pro Vás :-)

NIZOZEMSKO

Oficiální název státu

 • Nizozemské království

 • Koninkrijk der Nederlanden

Rozloha

Rozloha Nizozemska je 41.527 km2, z toho:

 • 33.783 km2 pevniny

 • 3.574 km2 vnitrozemských vodních ploch

 • 4.170 km2 vnějších vodních ploch

Pozn: 26 % území Nizozemska leží pod úrovní mořské hladiny.

Rozloha zámořských území (ostrovů v Karibském moři) je: Aruba 193 km2, Bonaire 288 km2, Curaçao 444 km2, Saba 13 km2, St. Eustatius 21 km2, St. Maarten 34 km2

13% území Nizozemska je zastavěno (domy, silnice, železnice, průmyslové areály). To je nejvíce v celé EU. Na druhém místě co do zastavěnosti  je Belgie s 10% (zdroj Eurostat).
 

Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

Počet obyvatel Nizozemska (2010):

 • 16,575 mil.

 

Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

úřední jazyk:

 • nizozemština

 • fríština (mateřský jazyk cca 400 tis. obyvatel)

nejčastěji používaný cizí jazyk:

 • angličtina

 

Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

1 EURO = 100 centů

 

Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Nizozemský kalendář obsahuje celkem 10 svátků (public holidays), které jsou :

 • Nový rok (1.1.)

 • Velikonoční neděle a pondělí (pohyblivé svátky: březen - duben)

 • Den královny (státní svátek) (30.4.)*

 • Den osvobození (5.5.)

 • Den Nanebevstoupení Páně (pohyblivý svátek: květen)

 • Svatodušní svátky - dva dny (pohyblivé svátky: květen, červen)

 • 1. svátek vánoční (25.12.)

 • 2. svátek vánoční (26.12.)

* Podle tradice se den královny slaví v den narozenin princezny Juliany (matky současné královny Beatrix).

Pracovní doba: Délku pracovní doby nelze jednoznačně vymezit; je předmětem každoročního tripartitního jednání a liší se i podle jednotlivých odvětví. Zásady pro stanovení pracovní doby definuje Zákon o pracovní době (Arbeidstijdenwet), který stanoví maximální 9ti hodinovou denní pracovní dobu (maximálně 45 hodin týdně) s min. 30 minutovou přestávkou na oběd. Nicméně v určitých případech a ve vymezených hranicích umožňuje uzavírat mezi zaměstnavateli a zaměstnanci zvláštní dohody.

Otevírací doba obchodů: V Nizozemsku platí určitá omezení otevírací doby. Můžeme se zde setkat s řadou místně podmíněných odlišností v tom, kdy mají obchody, banky a pošty otevřeno.

Obchodní domy a obchody s průmyslovým a dalším zbožím jsou otevřeny většinou od 9.00 (10.00) do 18.00 hod. Výjimku tvoří pondělí, kdy velká část nizozemských obchodů otevírá později, většinou v 11.00 hod. (v některých případech až ve 13.00 hod.) a naopak, v tzv. "nákupní dny" (což jsou např. v Haagu čtvrtek, v Rotterdamu pátek) je ve večerních hodinách otevřeno až do 21.00 hod. Obchody s potravinami a supermarkety (např. řetězce Albert Heijn, C1000 a další) mají v pracovní dny otevřeno od 8.00 hod. do 20.00 hod. (někdy i do 22.00). V sobotu je většina obchodů otevřena do 17.00 až 18.00 hod a zejména v centru větších měst jsou některé obchody otevřeny i v neděli.

Víza - režim vstupu

Občan ČR nepotřebuje ke vstupu na území Nizozemska vízum ani pobytové povolení. Občané ČR mohou pobývat na území Nizozemska bez registrace pobytu max. 3 měsíce. Při déletrvajícím pobytu je potřebné přihlásit se na příslušném obecním úřadu (Gemeente) a vyřídit si pobytovou kartu u Imigračního úřadu.

Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

Česká centra Haag
Paleisstraat 4
2514 JA Den Haag
Tel.: +31 (0)70 35 61 477 - Haag, +31 (0)10 225 17 13 - Rotterdam
E-mail: cchaag@czech.cz

Adresa pracoviště ČC v Rotterdamu:  
Westersingel 9, 3014 GM Rotterdam
(Pozn.: návštěvy po předchozí telefonické domluvě)


CzechTourism Amsterdam
World Trade Center
Strawinskylaan 517
1077 XX Amsterdam
Tel.:0031 (0)20 575 30 14
Fax: 0031 (0)20 575 30 15
E-mail: info-nl@czechtourism.com


CzechTrade Nizozemsko
Rue du Trône 60
1050 Brussels
Belgium
Tel: +32 2 213 94 62
Mobile: +420 724 334196
E-mail: netherlands@czechtrade.cz

Novinky e-mailem
 
 
Mám zájem o katalog 2017
 
 
Kontakty
 

DAEN INTERNATIONAL s.r.o.

volejte ZDARMA: 800 230 230
E-mail: daen@daen.cz

České Budějovice

Tel.:     386 353 547
Mob.:   736 673 956
E-mail: c.budejovice@daen.cz

Ostrava  

Tel.:     596 112 590
Mob.:   731 309 321
E-mail: ostrava@daen.cz

Praha  
Tel.:     223 008 085
Mob.:   604 221 211
E-mail: praha@daen.cz 

 

 
PROSPERITA
 
 


Náhradní plnění
 

Naše cestovní kancelář vám prostřednictvím své partnerské firmy Brouk s.r.o, poskytuje náhradní plnění. Tuto možnost v minulých letech využila celá řada společností, které u naší CK nakoupily rekreační pobyty pro své zaměstnance a hodnotu těchto rekreačních pobytů si uplatnily jako nákup služeb od chráněné dílny.

Chráněná dílna je organizace, která zaměstnává více jak 50 % zaměstnanců se zdravotním znevýhodněním.


Náhradní plnění v roce 2016

V případě, že průměrný přepočtený počet vašich zaměstnanců (viz Vyhláška č. 518/2004, §15 a další) je vyšší než 25, je zaměstnavatel povinen zaměstnávat 4% z nich z řad pracovníků se zdravotním postižením (Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, § 81).

V případě, že např. provozní podmínky neumožňují plnit tuto zákonnou povinnost, může zaměstnavatel využít částečně či plně alternativních způsobů jak dostát své povinnosti:

 1. Zaplatit odvod do státního rozpočtu ve výši 2,5 násobku zákonem vyhlášené průměrné měsíční mzdy (64 757,50 Kč v roce 2016) na každého chybějícího pracovníka se zdravotním znevýhodněním) nebo:
 2. Odebrat zboží či služby od chráněné dílny ve výši sedminásobku zákonem vyhlášené průměrné měsíční mzdy (181 321,- Kč v roce 2016) na každého chybějícího pracovníka se zdravotním znevýhodněním)

 

 

 

nafarmu, na venkov, agroturistika


Členství v asociacích
 
Asociace českých cestovních kanceláří
Asociace cestovních kanceláří České republiky