Zavřít Logo DAEN Logo ERLI

Vítáme Vás na nových společných stránkách společností ERLI a DAEN s daleko širší nabídkou nejen Maďarska, ale dalších destinací.

Těšíme se, že si z naší nabídky vyberete tu nejlepší dovolenou pro Vás :-)

USA

Oficiální název státu

United States of America, zkráceně: United States, označení: USA nebo

U.S.

Rozloha

Celkem: 9 631 418 km2, z toho

Země : 9 161 923 km2

Vodní plocha: 469 495 km2

(Zahrnuje pouze 50 amerických států a D.C. (District of Columbia))

Srovnání: přibližně polovina území Ruska, o málo větší než Brazílie nebo Čína, dvakrát větší než západní Evropa.

 

Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

Populace: 307,212.123 

Hustota: 33,5 obyv./km2

Podíl ekonomicky činného obyvatelstva -  práceschopných vč. nezaměstnaných -155,2 milionů (odhad 2008)

Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Úředním jazykem ve Spojených státech je angličtina. Nejrozšířenějším druhým jazykem je španělština.

Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

1 americký dolar (USD nebo $) = 100 centů (cents).

V běžném platebním styku se používá zásadně dolar. Nákup valut volně směnitelných měn lze uskutečnit v husté síti bank a směnáren.

Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

1. ledna – New Year´s Day

18. ledna – Martin Luther King, Jr.´s Day

15. února – Presidents´ Day

31. května – Memorial Day

4. července – Independence Day

6. září – Labor Day

11. října – Columbus Day

11. listopadu – Veteran´s Day

25. listopadu – Thanksgiving Day

25. prosince – Christmas Day

Státní svátky jsou kromě 1. 1., 4. 7. , 25. 12. (a 11.11.) pohyblivé (pokud připadá státní svátek na konec pracovního týdne, sobotu nebo neděli je automaticky přesunut na následující pondělí). V době státních svátků jsou pravidelně uzavřeny státní instituce, u ostatních je udělování volna různé. Kromě výše uvedených státních svátků je poměrně rozšířeno dodržování svátků židovských nebo místních, kdy mohou být zavřeny některé úřady nebo firmy.

Letní čas je v USA v platnosti od 2. neděle v březnu do 1. neděle v listopadu. Od roku 2007 platí na území USA novela zákona o letním čase, která období jeho používání podstatně prodloužila na začátku i na konci.

Pracovní doba: státní instituce, úřady: 9–17 hod. (8:30–16:30)

Prodejní doba: Po až Pá 9–21 hod. (některé supermarkety a „convenience stores" jsou otevřeny 24 hod. denně), So, Ne 10–21 hod.

Obchody s potravinami: Po až So 7–22 hod., Ne 7–21 hod.

Benzínové pumpy a „convenience stores" nepřetržitě.

Víza

S účinností od 17. listopadu 2008 je Česká republika zařazena do bezvízového programu Spojených států amerických (Visa Waiver Program, zkráceně „VWP“). Od tohoto data mohou občané ČR přijet do USA buď bez víza nebo mohou jako doposud cestovat za dosavadních podmínek a použít platné vízum.

a) Bezvízový styk

Bezvízový program se vztahuje pouze na krátkodobé turistické nebo obchodní cesty do 90 dnů pobytu. Na studijní, pracovní či výměnné pobyty se stále vztahuje vízový režim a zájemci o pobyt v USA za uvedenými a jinými účely musí tak jako doposud žádat o vízum na nejbližším velvyslanectví či konzulárním úřadě USA.

Pro cestování do USA bez víza musí každý cestující, včetně nezletilých dětí, vyplnit registrační formulář ESTA (https://esta.cbp.dhs.gov) a mít vlastní platný ePas (cestovní pas se strojově čitelnými údaji a nosičem dat s biometrickými údaji, v ČR vydáván od 1.9.2006). Registraci v rámci ESTA (Electronic System of Travel Authorization) je doporučeno provést minimálně 72 hodin před nastoupením cesty.
Registraci v systému ESTA je nutno provést výlučně na webové stránce Ministerstva vnitřní bezpečnosti USA https://esta.cbp.dhs.gov. Důrazně se doporučuje provést při registraci kontrolu, zda se skutečně jedná o uvedenou adresu, a to z toho důvodu, že byla zjištěna existence falešných stránek. Výsledkem registrace je vystavení předběžného souhlasu s cestou, který je platný dva roky nebo do doby změny údajů žadatele (např. změna cestovního dokladu nebo změna jména). Předběžný souhlas slouží k opakovaným cestám po dobu jeho platnosti.

Letečtí dopravci provozující lety do USA jsou oprávněni vyloučit z přepravy ty cestující, kteří nebudou mít platný souhlas vydaný v rámci systému ESTA. Doporučuje se vytisknout si po ukončení registrace číslo souhlasu vygenerované systémem ESTA a tento doklad předkládat během odbavení při všech cestách do USA uskutečňovaných během platnosti souhlasu. 
Pokud je registrace systémem odmítnuta, je třeba požádat o vízum na velvyslanectví nebo konzulárním úřadě USA. Informace o podmínkách získání víz lze nalézt na webové adrese:www.travel.state.gov. Aktuální informace o ESTA a vízech lze nalézt rovněž na webových stránkách Velvyslanectví USA v Praze www.usembassy.cz.

Samotné obdržení souhlasu s cestou do USA získané prostřednictvím elektronického systému schvalování cest ESTA není zárukou vpuštění na území USA. O povolení vstupu na území USA vždy rozhoduje příslušný imigrační úředník. V případě uvedení nepravdivých údajů při získání souhlasu formou systému ESTA může být žadateli vstup na území USA zamítnut.

Registrace ESTA je od 8. září 2010 zpoplatňována částkou 14,- USD kreditní kartou prostřednictvím webové stránky www.pay.gov v průběhu registrace. Mohou být použity také debetní karty, u kterých se při placení nezadává číselný PIN. (Www.pay.gov používá pokročilý šifrovací systém k ochraně peněžních transakcí po celou dobu přihlášení žadatele; při prohlížení profilu budou všechna čísla účtu, která žadatel vloží, na monitoru skryta). 
Poplatek se skládá ze dvou částí:
- poplatek ve výši 4,- USD na náklady na zpracování, který bude účtován všem žadatelům
- poplatek daný Zákonem na podporu cestovního ruchu: pokud je žádost schválena, a žadatel obdrží souhlas k cestě do USA v rámci bezvízového programu, bude z kreditní karty žadatele odečteno dalších 10,- USD. Pokud tedy bude ESTA zamítnuta, bude stržen pouze poplatek za zpracování žádosti.

Cestovní autorizace ESTA, které již byly vydané, zůstávají platné až do doby vypršení nebo do vypršení platnosti cestovního pasu.

b) Víza

Vízum lze obdržet na velvyslanectví či konzulátu USA v cizině. Českým občanům doporučujeme vyřídit si vízum v dostatečném předstihu na velvyslanectví USA v Praze. Vízum lze získat na základě řádně zdůvodněného účelu cesty. Nutná je osobní návštěva velvyslanectví, kterou je třeba předem sjednat prostřednictvím internetových stránek velvyslanectví www.usembassy.cz.

Poplatek za podání žádosti o vízum typu B-2 činil k 1. 4. 2011 140,- USD. Tento druh víza je vydáván obvykle s dobou platnosti až na 10 let. Při udělení víza do českého cestovního pasu je vhodné vzít v úvahu to, že cestovní pas musí být po uplynutí doby jeho platnosti odevzdán příslušným úřadům ČR, a to i v případě, že se v něm nachází platné vízum USA. Následně je nutné požádat si o vydání nového víza USA. Proto MZV ČR doporučuje občanům ČR, aby si před podáním žádosti o vízum USA obstarali nový cestovní pas s dobou platnosti 10 let.

Pozvání k turistické cestě ověřené americkým notářem (Notary Public) není při žádosti o turistické vízum povinné, ale jeho předložení je užitečné především u osob bez pracovního poměru vč. studentů, čerstvých absolventů škol a důchodců.

Od srpna 2003 byla nově zavedena vízová povinnost i při tranzitu přes USA do třetích zemí, od 17.11.2008 je možné tranzitovat přes území USA i v rámci bezvízového styku za dodržení stanovených podmínek (ePas a ESTA).

V souvislosti s existující dohodou o podpoře a ochraně investic sjednanou mezi ČR a USA, mohou žádat přímí investoři k cestám do USA o vydání víza typu E-2 umožňující dlouhodobý pobyt (až do 15 let) k provádění péče o investici. Český investor však musí mít většinový majetkový podíl. Manažeři poboček českých podniků působících v USA mohou cestovat na vízum typu L v případě, že pobočka za ně podá nejdříve žádost doloženou požadovanými doklady imigračním orgánům v USA. Po schválení žádosti vydá americký konzul v ČR vízum opravňující manažera rovněž k dlouhodobému pobytu v USA.

Výkonní umělci nemohou cestovat k výkonu výdělečné umělecké činnosti v USA s použitím turistického víza. Doporučujeme cestu organizovat ve spolupráci s kvalifikovanou uměleckou agenturou, ev. americkým partnerem v dostatečném časovém předstihu.

O studentské vízum je třeba požádat ještě před odletem na velvyslanectví USA v Praze. Změnu víza typu B na studentské vízum (F a M) na území USA je možno provést pouze v odůvodněných případech, a pouze těm osobám, které o svém úmyslu případně studovat informovaly imigračního úředníka při příletu do USA, jenž tuto skutečnost vyznačí do hraniční průvodky (formulář I-94). Změnu není možno provést v případě, že cizinec již studium započal (je tedy třeba nejprve vyčkat souhlasu US BCIS, a teprve poté začít studovat.)

K poskytování oficiálních informací o platných podmínkách pro vstup a pobyt českých občanů na území USA je kompetentní konzulární úsek velvyslanectví USA v Praze (http://www.usembassy.cz).

Velvyslanectví České republiky v USA

Embassy of the Czech Republic

3900 Spring of Freedom St., NW, Washington, D.C.

Telefon

+1 202 274 9100, KO-274 9103

Fax

+1 202 244 2147, sekretariát vv +1 202 966 8540, KO- +1 202 469 8161

Nouzová linka

+1-202 570 3028

E-mail

washington@embassy.mzv.cz sekretariát-amb_washington@embassy.mzv.cz politické odd.-pol_washington@embassy.mzv.cz kulturní odd.-cul_washington@embassy.mzv.cz

Konzulární úsek

con_washington@embassy.mzv.cz

Ekonomický úsek

eco_washington@embassy.mzv.cz

Web:

www.mzv.cz/washington

Vedoucí úřadu

Mgr. Petr GANDALOVIČ

Funkce

velvyslanec

Diplomatická působnost

DIPLOMATICKÁ pro Spojené státy americké včetně nesamosprávných a poručenských území nacházejících se pod správou USA.. KONZULÁRNÍ pro Spojené státy americké včetně nesamosprávných a poručenských území nacházejících se pod správou USA (s výjimkou území spadajících do konzulárního obvodu generálních konzulátů ČR Chicago, Los Angeles a New York).

Časový posun

-6 hod

Provozní hodiny úřadu

pondělí - čtvrtek 8.00 - 17.00

.

pátek 08.00 - 14.30

.

pondělí - čtvrtek 08.00 - 17.00

konzulární úsek

pátek 08.00 - 14.30

.

pondělí - pátek 08.30 - 11.30

 

Novinky e-mailem
 
 
Mám zájem o katalog 2017
 
 
Kontakty
 

DAEN INTERNATIONAL s.r.o.

volejte ZDARMA: 800 230 230
E-mail: daen@daen.cz

České Budějovice

Tel.:     386 353 547
Mob.:   736 673 956
E-mail: c.budejovice@daen.cz

Ostrava  

Tel.:     596 112 590
Mob.:   731 309 321
E-mail: ostrava@daen.cz

Praha  
Tel.:     223 008 085
Mob.:   604 221 211
E-mail: praha@daen.cz 

 

 
PROSPERITA
 
 


Náhradní plnění
 

Naše cestovní kancelář vám prostřednictvím své partnerské firmy Brouk s.r.o, poskytuje náhradní plnění. Tuto možnost v minulých letech využila celá řada společností, které u naší CK nakoupily rekreační pobyty pro své zaměstnance a hodnotu těchto rekreačních pobytů si uplatnily jako nákup služeb od chráněné dílny.

Chráněná dílna je organizace, která zaměstnává více jak 50 % zaměstnanců se zdravotním znevýhodněním.


Náhradní plnění v roce 2016

V případě, že průměrný přepočtený počet vašich zaměstnanců (viz Vyhláška č. 518/2004, §15 a další) je vyšší než 25, je zaměstnavatel povinen zaměstnávat 4% z nich z řad pracovníků se zdravotním postižením (Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, § 81).

V případě, že např. provozní podmínky neumožňují plnit tuto zákonnou povinnost, může zaměstnavatel využít částečně či plně alternativních způsobů jak dostát své povinnosti:

  1. Zaplatit odvod do státního rozpočtu ve výši 2,5 násobku zákonem vyhlášené průměrné měsíční mzdy (64 757,50 Kč v roce 2016) na každého chybějícího pracovníka se zdravotním znevýhodněním) nebo:
  2. Odebrat zboží či služby od chráněné dílny ve výši sedminásobku zákonem vyhlášené průměrné měsíční mzdy (181 321,- Kč v roce 2016) na každého chybějícího pracovníka se zdravotním znevýhodněním)

 

 

 

nafarmu, na venkov,  agroturistika


Členství v asociacích
 
Asociace českých cestovních kanceláří
Asociace cestovních kanceláří České republiky