Zavřít Logo DAEN Logo ERLI

Vítáme Vás na nových společných stránkách společností ERLI a DAEN s daleko širší nabídkou nejen Maďarska, ale dalších destinací.

Těšíme se, že si z naší nabídky vyberete tu nejlepší dovolenou pro Vás :-)

ŠVÉDSKO

 

 Oficiální název státu

 • Švédské království, Konungariket Sverige, Kingdom of Sweden

 Rozloha

 • pevnina 410 934 km2
 • jezera 39 030 km2

Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

 • počet obyvatel 9 340 682 (31.12.2009), z toho muži 49,8 %

 Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

 • švédština
 • všechny severské jazyky, místy laponština
 • všeobecná je znalost angličtiny, starší generace používá němčinu

 Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

 • 1 švédská koruna (SEK) = 100 öre

 Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Ve Švédsku se slaví všechny významné křesťanské svátky. Specifikem země je, že před svátky a po nich dochází k útlumu pracovní aktivity. To platí zejména v letních měsících a kolem vánoc. V roce 2010 (2011) jsou v kalendáři tyto svátky:

 • Leden 1.   Nový rok
 • Leden 6.   Tří králů
 • Duben 1. (21.)   Zelený čtvrtek *
 • Duben 2. (22.)   Velký pátek
 • Duben 3. (23.)   Bílá sobota *
 • Duben 4. (24.)   Velikonoční neděle
 • Duben 5. (25.)   Velikonoční pondělí
 • Květen 1.   Svátek práce
 • Květen 13. (2.6.)   Nanebevstoupení Páně
 • Květen 22. (11.6.)   Předvečer Svatodušní neděle *
 • Květen 23. (12.6.)   Svatodušní neděle.
 • Červen 6. (6.)   Státní svátek Švédského království
 • Červen 25. (24.)   Předvečer Letního slunovratu *
 • Červen 26. (25.)   Letní slunovrat (Midsommar) 
 • Listopad 6. (5.)    Všech svatých
 • Prosinec 24.   Štědrý den *
 • Prosinec 25.   1. svátek vánoční
 • Prosinec 26.   2. svátek vánoční
 • Prosinec 31.   Předvečer Nového roku *

* nejde o oficiální svátek, ale banky mají omezenou pracovní dobu
Protože většina církevních svátků je pohyblivých, je třeba uvedené informace pro další roky ověřit nahttp://www.timeanddate.com/calendar/?year=2008&country=21.

Provoz v obchodech se řídí jejich velikostí. Supermarkety, hypermarkety a větší řetězce (např. ICA) mají prodejní dobu zpravidla od 10 do 22 hod. 24hodinový provoz mají prodejny rychlého občerstvení (např. 7 Eleven, některé provozovny McDonald´s a pouliční stánky v letních měsících), ostatní obchody jsou obvykle otevřeny do 20 hodin. V prodejnách potravin lze nakoupit i další zboží spotřební povahy. Nepotravinové obchody jsou otevřeny většinou do 18 hodin, ale ve většině z nich je upravena provozní doba v letních měsících. Velké obchody a nákupní centra mají vesměs otevřeno do 20 hodin. Často nebývá provoz přerušen ani o svátcích a ve dnech volna. V letních měsících však může být, zejména mimo velká města, omezen provoz služeb. Provoz většiny restaurací končí kolem půlnoci, bary a hudební provozovny jsou otevřeny (zejména o víkendech) do ranních hodin.
Upozorňujeme na provoz bank, jejichž pobočky mají stejnou pracovní dobu jako ústředí, tj. v pracovních dnech do 16–17 hodin. Směnárny (z nichž doporučujeme Forex) mají prodlouženou prodejní dobu a většinou jsou otevřeny i v sobotu. Na mnoha místech jsou v provozu fungující peněžní automaty, které akceptují všechny běžné platební karty (s možnou výjimkou AmEx). V případě nejasností nebo nesrozumitelnosti je jedinou „záchranou“ stisknutí tlačítka „avbryt“, které přeruší transakci a karta je vrácena. Automat je nekompromisní při trojnásobném zadání špatného kódu a jednání o vrácení karty je složité a často končí neúspěšně. Některé automaty mají nastavenou minimální částku k výběru (například 500 SEK). Prodejny jízdenek nejsou povinny přijmout bankovky s vyšší hodnotou než 100 SEK z důvodu ochrany bankovek hologramem - turnikety nemají čtecí zařízení.

Víza - režim vstupu

 

Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace jsou určeny k základní orientaci. Ministerstvo zahraničních věcí ČR proto doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily

Občan ČR nepotřebuje ke vstupu na území Švédska vízum ani pobytové povolení, a to na základě článku 21 odst. 1 Smlouvy o fungování EU, bývalý článek 18 Smlouvy o ES; (Úřední věstník C 83, svazek 53, ze dne 30. března 2010), který stanoví, že “Každý občan Unie má právo svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států s výhradou omezení a podmínek stanovených ve Smlouvách a v opatřeních přijatých k jejich provedení.“

Právo pobytu může být omezeno pouze v případech odůvodněných veřejným pořádkem, veřejnou bezpečností nebo ochranou zdraví. Při pobytu delším než 90 dnů je občan povinen požádat o vydání pobytového povolení pro občana členské země EU. O toto povolení je možno požádat buď před odjezdem na Velvyslanectví Švédska v Praze (kontaktní údaje: Úvoz 13, Praha 1, Hradčany, tel: +420 - 220 313 200, fax: +420 - 220 313 240, e-mail:ambassaden.prag@foreign.ministry.se), nebo po příjezdu do Švédska přímo na místně příslušném oddělení švédského migračního úřadu (Migrationsverket). Občané ČR, kteří budou ve Švédsku pobývat po dobu delší než 3 měsíce za účelem zaměstnání nebo studia, mohou o vydání povolení k pobytu žádat on-line na webové stránce:www.migrationsverket.se

Pro turisty neexistuje zvláštní přihlašovací povinnost.

Novinky e-mailem
 
 
Mám zájem o katalog 2017
 
 
Kontakty
 

DAEN INTERNATIONAL s.r.o.

volejte ZDARMA: 800 230 230
E-mail: daen@daen.cz

České Budějovice

Tel.:     386 353 547
Mob.:   736 673 956
E-mail: c.budejovice@daen.cz

Ostrava  

Tel.:     596 112 590
Mob.:   731 309 321
E-mail: ostrava@daen.cz

Praha  
Tel.:     223 008 085
Mob.:   604 221 211
E-mail: praha@daen.cz 

 

 
PROSPERITA
 
 


Náhradní plnění
 

Naše cestovní kancelář vám prostřednictvím své partnerské firmy Brouk s.r.o, poskytuje náhradní plnění. Tuto možnost v minulých letech využila celá řada společností, které u naší CK nakoupily rekreační pobyty pro své zaměstnance a hodnotu těchto rekreačních pobytů si uplatnily jako nákup služeb od chráněné dílny.

Chráněná dílna je organizace, která zaměstnává více jak 50 % zaměstnanců se zdravotním znevýhodněním.


Náhradní plnění v roce 2016

V případě, že průměrný přepočtený počet vašich zaměstnanců (viz Vyhláška č. 518/2004, §15 a další) je vyšší než 25, je zaměstnavatel povinen zaměstnávat 4% z nich z řad pracovníků se zdravotním postižením (Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, § 81).

V případě, že např. provozní podmínky neumožňují plnit tuto zákonnou povinnost, může zaměstnavatel využít částečně či plně alternativních způsobů jak dostát své povinnosti:

 1. Zaplatit odvod do státního rozpočtu ve výši 2,5 násobku zákonem vyhlášené průměrné měsíční mzdy (64 757,50 Kč v roce 2016) na každého chybějícího pracovníka se zdravotním znevýhodněním) nebo:
 2. Odebrat zboží či služby od chráněné dílny ve výši sedminásobku zákonem vyhlášené průměrné měsíční mzdy (181 321,- Kč v roce 2016) na každého chybějícího pracovníka se zdravotním znevýhodněním)

 

 

 

nafarmu, na venkov, agroturistika


Členství v asociacích
 
Asociace českých cestovních kanceláří
Asociace cestovních kanceláří České republiky