Zavřít Logo DAEN Logo ERLI

Vítáme Vás na nových společných stránkách společností ERLI a DAEN s daleko širší nabídkou nejen Maďarska, ale dalších destinací.

Těšíme se, že si z naší nabídky vyberete tu nejlepší dovolenou pro Vás :-)

ŠPANĚLSKO

 

Oficiální název státu
Španělské království - Reino de España

Rozloha
504.782 km2

 

Počet obyvatel
Počet obyvatel : 47,15 mil

 

Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky
španělština

regionálně:
katalánština
baskičtina
galicijština
valencijština

 

Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn
Začátkem roku 2002 bylo zavedeno do oběhu EURO.

 

Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba
Nejvýznamnějším státním svátkem je 12. říjen (Den španělského kulturního dědictví - výročí objevení Ameriky 1492).
S ohledem na poměrně velký počet státních a církevních svátků v zemi a jejich regionální rozlišení /ne všechny svátky jsou uznávány na celém území státu/, doporučujeme konzultovat tuto problematiku případ od případu.

Svátky s celostátní působností :

Civilní:
01. 01. Nový rok
01. 05. Svátek práce
12.10. Národní svátek Španělska a španělského společenství
06.12. Den ústavy

Církevní:
06. 01. Tři králové
5. - 6. dubna Velikonoce 2012
15. 08. Nanebevzetí panny Marie
01.11. Všech svatých
08.12. Neposkvrněné početí
25.12. Narození Krista

Pracovní doba se většinou pohybuje v zásadě od 9:00–10:00 do 14:00 hod., odpoledne pak od cca 16:00–17:00 hod do cca 20:00 hod, banky od 9:00–15:00 (resp. 14:00), neděle je den pracovního klidu a obchody jsou zavřeny s výjimkou 1. neděle v měsíci, kdy jsou otevřeny obchodní domy.
Víza - režim vstupu

Od 1.5.2006 mohou čeští občané dlouhodobě pobývat a pracovat v ES v rámci volného pohybu pracovních sil v EU. Není potřeba si vyřizovat pracovní povolení ani pracovní vízum. Podnikatelé si musí vyřídit povolení živnosti (doporučujeme konzultovat příslušnou radnici) a přihlásit se na úřadě sociálního zabezpečení k placení sociálního pojištění (zdravotní péče se platí z daní) a na finančním úřadě k placení daní.
Při pobytu do 90 dnů není třeba registrace na cizinecké policii ve Španělsku. Při pobytech nad 90 dnů je od 2. 4. 2007 povinná registrace na cizinecké policii, (event. na služebnách národní policie v místě bydliště), o které bude vydáno potvrzení. Potvrzení obsahuje rovněž identifikační číslo cizince, tzv. NIE (obdoba českého rodného čísla), které se užívá v administrativním i v obchodním styku (pro placení daíá a pojištění v rámci zaměstnání, při koupi nemovitosti, auta, apod.).

 

 

 

Velvyslanectví České republiky ve Španělsku

Embajada de la República Checa
Avda. Pío XII, 22-24, 28016 Madrid

Novinky e-mailem
 
 
Mám zájem o katalog 2017
 
 
Kontakty
 

DAEN INTERNATIONAL s.r.o.

volejte ZDARMA: 800 230 230
E-mail: daen@daen.cz

České Budějovice

Tel.:     386 353 547
Mob.:   736 673 956
E-mail: c.budejovice@daen.cz

Ostrava  

Tel.:     596 112 590
Mob.:   731 309 321
E-mail: ostrava@daen.cz

Praha  
Tel.:     223 008 085
Mob.:   604 221 211
E-mail: praha@daen.cz 

 

 
PROSPERITA
 
 


Náhradní plnění
 

Naše cestovní kancelář vám prostřednictvím své partnerské firmy Brouk s.r.o, poskytuje náhradní plnění. Tuto možnost v minulých letech využila celá řada společností, které u naší CK nakoupily rekreační pobyty pro své zaměstnance a hodnotu těchto rekreačních pobytů si uplatnily jako nákup služeb od chráněné dílny.

Chráněná dílna je organizace, která zaměstnává více jak 50 % zaměstnanců se zdravotním znevýhodněním.


Náhradní plnění v roce 2016

V případě, že průměrný přepočtený počet vašich zaměstnanců (viz Vyhláška č. 518/2004, §15 a další) je vyšší než 25, je zaměstnavatel povinen zaměstnávat 4% z nich z řad pracovníků se zdravotním postižením (Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, § 81).

V případě, že např. provozní podmínky neumožňují plnit tuto zákonnou povinnost, může zaměstnavatel využít částečně či plně alternativních způsobů jak dostát své povinnosti:

  1. Zaplatit odvod do státního rozpočtu ve výši 2,5 násobku zákonem vyhlášené průměrné měsíční mzdy (64 757,50 Kč v roce 2016) na každého chybějícího pracovníka se zdravotním znevýhodněním) nebo:
  2. Odebrat zboží či služby od chráněné dílny ve výši sedminásobku zákonem vyhlášené průměrné měsíční mzdy (181 321,- Kč v roce 2016) na každého chybějícího pracovníka se zdravotním znevýhodněním)

 

 

 

nafarmu, na venkov,  agroturistika


Členství v asociacích
 
Asociace českých cestovních kanceláří
Asociace cestovních kanceláří České republiky