Zavřít Logo DAEN Logo ERLI

Vítáme Vás na nových společných stránkách společností ERLI a DAEN s daleko širší nabídkou nejen Maďarska, ale dalších destinací.

Těšíme se, že si z naší nabídky vyberete tu nejlepší dovolenou pro Vás :-)

PORTUGALSKO

Oficiální název státu

 •  Portugalská republika (República Portuguesa)

Rozloha

 •  92 082 km2 (včetně Madeiry a Azor. ostrovů)

Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

 • počet obyvatel – 10 555 853 (2011)
 • hustota na km2 – 114,6
 •  podíl ek. činného obyvatelstva – 61,9 % (68,3 % muži, 56,1 % ženy)

Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

 • úřední jazyk – portugalština
 •  další běžně užívané jazyky – francouzština, španělština, angličtina; přistěhovalci z Afriky mluví crioulo aj. místními jazyky podle země původu

Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

 • Euro (1 euro = 100 centimů)
 •  přímé použití cizích měn při nákupu není možné

Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

V Portugalsku jsou následující národní svátky:

 • Nový rok – 1. leden
 • Velký pátek – pohyblivý svátek (březen-duben)
 • Den svobody – 25. duben (výročí tzv. Karafiátové revoluce 1974)
 • Svátek práce – 1. květen
 • Den Portugalska, Camõese a Portugalských společenství – 10. červen
 • Boží tělo – pohyblivý svátek (červen)
 • Nanebevzetí Panny Marie – 15. srpen
 • Vyhlášení republiky – 5. říjen
 • Svátek Všech svatých – 1. listopad
 • Obnovení nezávislosti – 1. prosinec
 • Neposkvrněné početí – 8. prosinec
 • Vánoce – 25. prosinec

Mimo národních svátků je třeba počítat s tím, že v Portugalsku existují i svátky regionální a městské (např. Lisabon - 12.6., sv. Antonín; Porto - 24.6., sv. Jan)

Obvyklá pracovní doba je v Portugalsku ve státním sektoru 9:00 – 12:30 a 14:00 – 18:00. Banky jsou pro veřejnost otevřeny od 9:00 hod. do 15:00 hod. Velké supermarkety a nákupní centra mají otevřeno od 9:00 do 23:00 hod., v neděli od 9:00 do 20:00 hod. Běžné obchody otevírají v 9:00 nebo 10:00 hod. a zavírají kolem 19:00 hod. 

Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

V Portugalsku jsou následující národní svátky:

 • Nový rok – 1. leden
 • Velký pátek – pohyblivý svátek (březen-duben)
 • Den svobody – 25. duben (výročí tzv. Karafiátové revoluce 1974)
 • Svátek práce – 1. květen
 • Den Portugalska, Camõese a Portugalských společenství – 10. červen
 • Boží tělo – pohyblivý svátek (červen)
 • Nanebevzetí Panny Marie – 15. srpen
 • Vyhlášení republiky – 5. říjen
 • Svátek Všech svatých – 1. listopad
 • Obnovení nezávislosti – 1. prosinec
 • Neposkvrněné početí – 8. prosinec
 • Vánoce – 25. prosinec

Mimo národních svátků je třeba počítat s tím, že v Portugalsku existují i svátky regionální a městské (např. Lisabon - 12.6., sv. Antonín; Porto - 24.6., sv. Jan)

Obvyklá pracovní doba je v Portugalsku ve státním sektoru 9:00 – 12:30 a 14:00 – 18:00. Banky jsou pro veřejnost otevřeny od 9:00 hod. do 15:00 hod. Velké supermarkety a nákupní centra mají otevřeno od 9:00 do 23:00 hod., v neděli od 9:00 do 20:00 hod. Běžné obchody otevírají v 9:00 nebo 10:00 hod. a zavírají kolem 19:00 hod. 

Víza - režim vstupu

 

Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace jsou určeny k základní orientaci. Ministerstvo zahraničních věcí ČR proto doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily


 

V souvislosti se vstupem ČR do EU/EHP se každý státní příslušník ČR může dovolávat práva pobytu v jiném členském státě EU ( tzv. volný pohyb osob ), a to na základě čl. 18 Smlouvy o založení ES, který stanoví, že “každý občan Unie má právo svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států”. Právo pobytu může být omezeno pouze v případech odůvodněných veřejným pořádkem, veřejnou bezpečností nebo ochranou zdraví.

Občané ČR mohou vstupovat do Portugalska s platným cestovním pasem nebo s platným občanským průkazem.
Zdržuje-li se občan v Portugalsku více než 90 dní, má povinnost ohlásit tuto skutečnost na Cizinecké a pohraniční policii Portugalska (Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, SEF).

Dne 1.5.2006 Portugalsko zrušilo přechodné období pro některé členské státy EU včetně ČR pro volný pohyb pracovních sil, čímž zanikla povinnost pracovního povolení a povolení k pobytu v Portugalsku za účelem výkonu práce.
Více informací o pobytovém režimu lze získat na webových stránkách SEF www.sef.pt 

Portugalsko - Velvyslanectví Lisabon

 

zdroj: databáze Zastupitelské úřady ČR ve správě odboru administrativy a zpracování informací MZV

Velvyslanectví České republiky v Portugalsku

Embaixada da República Checa

Rua Pero de Alenquer, 14, 1400-294 Lisboa

Telefon 00351/21/3010487, sekretariát-00351/21/3001014 nebo 3001012
Fax 00351/21/3010629, 00351/21 300 1029
Nouzová linka 00351/91/9319422
E-mail lisbon@embassy.mzv.cz czechembassylisbon@gmail.com
Konzulární úsek consulate_lisabon@mzv.cz
Ekonomický úsek commerce_lisbon@mzv.cz
Web: www.mzv.cz/lisbon
Vedoucí úřadu PhDr. Markéta ŠARBOCHOVÁ
Funkce velvyslanec
Diplomatická působnost Diplomatická a konzulární pro Portugalskou republiku a Kapverdskou republiku
Časový posun -1 hod SEČ
Provozní hodiny úřadu pondělí - pátek 08.00 - 16.30
úřední hodiny pro veřejnost: pondělí - pátek 09.00 - 12.00 
Novinky e-mailem
 
 
Mám zájem o katalog 2017
 
 
Kontakty
 

DAEN INTERNATIONAL s.r.o.

volejte ZDARMA: 800 230 230
E-mail: daen@daen.cz

České Budějovice

Tel.:     386 353 547
Mob.:   736 673 956
E-mail: c.budejovice@daen.cz

Ostrava  

Tel.:     596 112 590
Mob.:   731 309 321
E-mail: ostrava@daen.cz

Praha  
Tel.:     223 008 085
Mob.:   604 221 211
E-mail: praha@daen.cz 

 

 
PROSPERITA
 
 


Náhradní plnění
 

Naše cestovní kancelář vám prostřednictvím své partnerské firmy Brouk s.r.o, poskytuje náhradní plnění. Tuto možnost v minulých letech využila celá řada společností, které u naší CK nakoupily rekreační pobyty pro své zaměstnance a hodnotu těchto rekreačních pobytů si uplatnily jako nákup služeb od chráněné dílny.

Chráněná dílna je organizace, která zaměstnává více jak 50 % zaměstnanců se zdravotním znevýhodněním.


Náhradní plnění v roce 2016

V případě, že průměrný přepočtený počet vašich zaměstnanců (viz Vyhláška č. 518/2004, §15 a další) je vyšší než 25, je zaměstnavatel povinen zaměstnávat 4% z nich z řad pracovníků se zdravotním postižením (Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, § 81).

V případě, že např. provozní podmínky neumožňují plnit tuto zákonnou povinnost, může zaměstnavatel využít částečně či plně alternativních způsobů jak dostát své povinnosti:

 1. Zaplatit odvod do státního rozpočtu ve výši 2,5 násobku zákonem vyhlášené průměrné měsíční mzdy (64 757,50 Kč v roce 2016) na každého chybějícího pracovníka se zdravotním znevýhodněním) nebo:
 2. Odebrat zboží či služby od chráněné dílny ve výši sedminásobku zákonem vyhlášené průměrné měsíční mzdy (181 321,- Kč v roce 2016) na každého chybějícího pracovníka se zdravotním znevýhodněním)

 

 

 

nafarmu, na venkov, agroturistika


Členství v asociacích
 
Asociace českých cestovních kanceláří
Asociace cestovních kanceláří České republiky