Zavřít Logo DAEN Logo ERLI

Vítáme Vás na nových společných stránkách společností ERLI a DAEN s daleko širší nabídkou nejen Maďarska, ale dalších destinací.

Těšíme se, že si z naší nabídky vyberete tu nejlepší dovolenou pro Vás :-)

MALTA

Oficiální název státu

Republika Malta (Republic of Malta, Republika Ta`Malta)

Rozloha

317,2 km2

Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

417 608 obyvatel (2010)

Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

maltština (úřední jazyk)

angličtina (úřední jazyk)

italština (velmi rozšířená a vyučuje se ve školách, avšak není úředním jazykem)

Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

euro (od 1.1.2008), 1 euro = 0,4293 Lm (dříve používaná maltská libra)

 

Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba                                                            

Otevírací hodiny                        
                                                                                                                                                                                  

Obchody:

od pondělí do pátku  mezi 9.00 - 19.00 hod., v sobotu mezi 9.00 - 20.00 hod.                                                                                      

s polední dvou až tří hodinovou  přestávkou.

Banky a směnárny:              

od pondělí do pátku od 8.00 do 12.00 hod., v sobotu od 8.00 do 11.30 hod.  

Některé směnárny mají otevřeno také odpoledne   od 16.00 do 19.00 hod.

Směnárna na letišti Luqa je otevřena nepřetržitě.

Čerpací stanice mají otevřeno od pondělí do soboty od 7.00 do 18.00 hod.  Některé čerpací stanice mají otevřeno až  do 19.00 hod. Na Maltě se jezdí, stejně jako ve Velké Británii, vlevo. 

Státní svátky

1. leden                        Nový rok

10. únor                       Ztroskotání sv. Pavla

19. březen                    Svátek sv. Josefa

31. březen                    Den Svobody

pohyblivý svátek          Velikonoce

1. květen                      Svátek práce

7. červen                      Sete Giugno (it. „sedmý červen“; nepokoje v roce 1919)

29. červen                    Svátek sv. Petra a Pavla

15. srpen                     Nanebevzetí Panny Marie

8. září                           Svátek Panny Marie Vítězné

21. září                          Den nezávislosti

8. prosinec                  Svátek Neposkvrněného početí Panny Marie

13. prosinec                Den republiky

25. prosinec                Vánoce                                

Víza - režim vstupu

V souvislosti se vstupem ČR do EU/EHP se každý státní příslušník ČR může dovolávat práva pobytu v jiném členském státě EU ( tzv. volný pohyb osob ), a to na základě čl. 18 Smlouvy o založení ES, který stanoví, že “každý občan Unie má právo svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států”.

Právo pobytu může být omezeno pouze v případech odůvodněných veřejným pořádkem, veřejnou bezpečností nebo ochranou zdraví.

Nezletilé osoby cestující bez doprovodu na Maltu musí mít před zakoupením letenky/lodního lístku vyplněný formulář pro děti bez doprovodu; dítě musí být předáno přepravci k odletu/odplutí a musí být očekáváno při příletu/přistání.

Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

Spolek českých krajanů

Organizace byla založena 15.12.2007 a sdružuje české krajany žijící na Maltě. Hlavním cílem spolku je udržování národní identity a vazeb na ČR, sdílení kulturního dědictví a podpora českého jazyka. Spolek se podílí na organizování akcí spolu s Generálním honorárním konzulátem ČR na Maltě a Velvyslanectvím ČR v Římě.

Kontakt:

Vítězslav Nezval – předseda a kontaktní osoba
Telefon: +356 2340 2510
E-mail: vnez@cis.um.edu.mt

Novinky e-mailem
 
 
Mám zájem o katalog 2017
 
 
Kontakty
 

DAEN INTERNATIONAL s.r.o.

volejte ZDARMA: 800 230 230
E-mail: daen@daen.cz

České Budějovice

Tel.:     386 353 547
Mob.:   736 673 956
E-mail: c.budejovice@daen.cz

Ostrava  

Tel.:     596 112 590
Mob.:   731 309 321
E-mail: ostrava@daen.cz

Praha  
Tel.:     223 008 085
Mob.:   604 221 211
E-mail: praha@daen.cz 

 

 
PROSPERITA
 
 


Náhradní plnění
 

Naše cestovní kancelář vám prostřednictvím své partnerské firmy Brouk s.r.o, poskytuje náhradní plnění. Tuto možnost v minulých letech využila celá řada společností, které u naší CK nakoupily rekreační pobyty pro své zaměstnance a hodnotu těchto rekreačních pobytů si uplatnily jako nákup služeb od chráněné dílny.

Chráněná dílna je organizace, která zaměstnává více jak 50 % zaměstnanců se zdravotním znevýhodněním.


Náhradní plnění v roce 2016

V případě, že průměrný přepočtený počet vašich zaměstnanců (viz Vyhláška č. 518/2004, §15 a další) je vyšší než 25, je zaměstnavatel povinen zaměstnávat 4% z nich z řad pracovníků se zdravotním postižením (Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, § 81).

V případě, že např. provozní podmínky neumožňují plnit tuto zákonnou povinnost, může zaměstnavatel využít částečně či plně alternativních způsobů jak dostát své povinnosti:

  1. Zaplatit odvod do státního rozpočtu ve výši 2,5 násobku zákonem vyhlášené průměrné měsíční mzdy (64 757,50 Kč v roce 2016) na každého chybějícího pracovníka se zdravotním znevýhodněním) nebo:
  2. Odebrat zboží či služby od chráněné dílny ve výši sedminásobku zákonem vyhlášené průměrné měsíční mzdy (181 321,- Kč v roce 2016) na každého chybějícího pracovníka se zdravotním znevýhodněním)

 

 

 

nafarmu, na venkov,  agroturistika


Členství v asociacích
 
Asociace českých cestovních kanceláří
Asociace cestovních kanceláří České republiky