Zavřít Logo DAEN Logo ERLI

Vítáme Vás na nových společných stránkách společností ERLI a DAEN s daleko širší nabídkou nejen Maďarska, ale dalších destinací.

Těšíme se, že si z naší nabídky vyberete tu nejlepší dovolenou pro Vás :-)

MAĎARSKO

Oficiální název státu

 • Maďarská republika (Magyar Köztársaság)

 • Maďarsko

Rozloha

 • 93 030 km2

Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

 9 985,6 tis. (předběžný údaj k 1.1.2011)

Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Úředním jazykem je maďarština. V obchodním a finančním prostředí se hlavně v posledním období prosazuje používání angličtiny. Z dalších jazyků, hlavně u starších osob, je možnost domluvy německy.

Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

Forint (HUF) = 100 fillérů (Fillér jako hotovostní platidlo bylo zrušeno, od 1.3.2008 byly zrušeny rovněž mince 1 a 2 Ft). Na používání cizích měn v obchodních stycích se vztahují obdobná pravidla jako v ČR. Po devizové liberalizaci z května roku 2001 podle zákona XCIII/2001 může devizový cizinec po dohodě s poskytovatelem služby za tuto službu zaplatit v devizách.

Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Státní svátky v roce 2011:

 • 1. 1., sobota - Nový rok

 • 15.3., úterý - Počátek revoluce a boje za svobodu v letech 1848–49

 • 24.-25.4. neděle, pondělí - Velikonoce

 • 1.5., neděle - Svátek práce

 • 12.-13.6., neděle, pondělí - Svatodušní svátky

 • 20. 8., sobota - Den sv. Štěpána, zakladatele státu

 • 23.10., neděle - Počátek revoluce a boje za svobodu v roce 1956, den vyhlášení Maďarské republiky v roce 1989

 • 1.11, úterý - Všech svatých

 • 25. 12., neděle - 1. svátek vánoční

 • 26.12., pondělí - 2. svátek vánoční

Pracovní doba firem, bank i prodejní doba v obchodech je v zásadě obdobná jako v ČR.

Víza - režim vstupu

Občané ČR nepotřebují k cestě do Maďarska víza. Po příjezdu do MR občan České republiky nemá přihlašovací povinnost. Může se zdržovat na území Maďarska bez dalšího povolení max. po dobu 90-ti dnů.

Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

České Centrum Budapešť :
Szegfű utca 4.
1063 Budapest VI.
Ředitel tel.: 00361 462 5065
Sekretariát tel./fax: 00361 462 5066
Kontaktní osoba: Michal Černý, ředitel
E-mail: ccbudapest@czech.cz
Internet: www.czechcentres.cz

CzechTourism:
Klauzál u. 32.
1072 Budapest
Tel.: 00361/411 1404, 5
Fax: 00361/321 99 65
E-mail: info-hu@czechtourism.com, lederer@czechtourism.com
Internet: www.czechtourism.cz
Kontaktní osoba: Bernadett Léderer, ředitelka (mobil 0036 30 4296 945)

CzechTrade Maďarsko:
Rózsa u. 61.
1064 Budapest
Tel.: 00361/4625057, mobil: 003630/5155196
E-mail: budapest@czechtrade.cz
Internet: www.czechtrade.cz
Kontaktní osoba: Tibor Bial, ředitel

Novinky e-mailem
 
 
Mám zájem o katalog 2017
 
 
Kontakty
 

DAEN INTERNATIONAL s.r.o.

volejte ZDARMA: 800 230 230
E-mail: daen@daen.cz

České Budějovice

Tel.:     386 353 547
Mob.:   736 673 956
E-mail: c.budejovice@daen.cz

Ostrava  

Tel.:     596 112 590
Mob.:   731 309 321
E-mail: ostrava@daen.cz

Praha  
Tel.:     223 008 085
Mob.:   604 221 211
E-mail: praha@daen.cz 

 

 
PROSPERITA
 
 


Náhradní plnění
 

Naše cestovní kancelář vám prostřednictvím své partnerské firmy Brouk s.r.o, poskytuje náhradní plnění. Tuto možnost v minulých letech využila celá řada společností, které u naší CK nakoupily rekreační pobyty pro své zaměstnance a hodnotu těchto rekreačních pobytů si uplatnily jako nákup služeb od chráněné dílny.

Chráněná dílna je organizace, která zaměstnává více jak 50 % zaměstnanců se zdravotním znevýhodněním.


Náhradní plnění v roce 2016

V případě, že průměrný přepočtený počet vašich zaměstnanců (viz Vyhláška č. 518/2004, §15 a další) je vyšší než 25, je zaměstnavatel povinen zaměstnávat 4% z nich z řad pracovníků se zdravotním postižením (Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, § 81).

V případě, že např. provozní podmínky neumožňují plnit tuto zákonnou povinnost, může zaměstnavatel využít částečně či plně alternativních způsobů jak dostát své povinnosti:

 1. Zaplatit odvod do státního rozpočtu ve výši 2,5 násobku zákonem vyhlášené průměrné měsíční mzdy (64 757,50 Kč v roce 2016) na každého chybějícího pracovníka se zdravotním znevýhodněním) nebo:
 2. Odebrat zboží či služby od chráněné dílny ve výši sedminásobku zákonem vyhlášené průměrné měsíční mzdy (181 321,- Kč v roce 2016) na každého chybějícího pracovníka se zdravotním znevýhodněním)

 

 

 

nafarmu, na venkov, agroturistika


Členství v asociacích
 
Asociace českých cestovních kanceláří
Asociace cestovních kanceláří České republiky