Zavřít Logo DAEN Logo ERLI

Vítáme Vás na nových společných stránkách společností ERLI a DAEN s daleko širší nabídkou nejen Maďarska, ale dalších destinací.

Těšíme se, že si z naší nabídky vyberete tu nejlepší dovolenou pro Vás :-)

Informace pro cestující: Nedovolený dovoz zboží při návratu z dovolené ze zahraničí

V souvislosti se začínající letní sezónou si Vás dovolujeme upozornit na případy nedovoleného dovozu zboží při návratu z dovolené ze zahraničí a na povinnost proclení dováženého zboží ze zemí mimo EU. Turistům hrozí dovyměření cla, DPH či spotřební daně, případné zabavení zboží a uložení pokuty.

Předpokladem příjemně strávené dovolené a bezpečného a bezproblémového návratu zpět do České republiky je také dobrá informovanost cestujících. Všichni čeští turisté by měli být srozumitelně informováni o svých povinnostech a právech mimo jiné při přepravě zboží z EU a ze třetích zemí.

V loňském roce Celní správa ČR zaznamenala negativní šíření počtu případů, kdy se čeští cestující pokoušeli nedovoleně dovézt zakázané zboží ze zahraničí, kde strávili svou dovolenou. Velmi častými případy je také neproclení dováženého zboží ze zemí mimo EU (nejčastěji ze zemí Egypt, Spojené Arabské Emiráty a Turecko).

Ve většině loňských případů nedovoleného dovozu zboží se jednalo o dovoz zboží podléhající množstevním, hodnotovým nebo zákazovým omezením (tabákových výrobků, alkoholických nápojů, suvenýrů, rostlinných výrobků apod.). Při zjištění nedovoleného dovozu tohoto druhu zboží pak následuje pro cestujícího přestupkové řízení, zajištění zboží s jeho propadnutím a případně udělení pokuty. Zpravidla udělí celní správa blokovou pokutu až do výše 5 000 Kč, pokud se jedná o celní přestupek. Často takto bývají pokutováni turisté dovážející nadměrné množství alkoholu či cigaret. Vedle dovyměřeného cla, DPH či spotřební daně a případného zabavení zboží tak ještě k tomu turisté zaplatí na místě pokutu.

Zboží určené pro osobní spotřebu a dovážené z členských států EU, nepodléhá clu. Výrobky, které běžně podléhají spotřební dani, jako jsou pivo, víno, líh, tabákové výrobky a minerální oleje, jsou od spotřební daně osvobozeny, pokud turisté převážejí menší množství než:

-  konzumní líh a lihoviny 10 l konečných výrobků

-  pivo 110 l

-  meziprodukty 20 l (např. portská vína, vermuty)

-  vína 90 l, z toho u šumivých vín 60 l

-  cigarety 800 kusů

-  cigarillos a doutníky o váze menší než 3 g/kus 400kusů

-  ostatní doutníky 200 kusů

-  tabák ke kouření 1 kg

-  minerální oleje s výjimkou zkapalněných ropných plynů dopravovaných v tlakových nádobách o hmotnosti náplně do 40 kg včetně množství dopravované v běžných nádržích zvýšené o 20 l

-  zkapalněné ropné plyny v tlakových nádobách o hmotností náplně do 40 kg včetně 5 tlakových nádob

Zboží určené pro osobní spotřebu a dovážené leteckou dopravou v osobních zavazadlech ze třetích zemí (státy mimo EU) cestujícím (starší 15 let), je osvobozeno od cla a DPH do výše hodnoty zboží odpovídající částce 430 EUR na osobu (u cestujícího do 15 let je částka snížena na 200 EUR na osobu):

-  200 ks cigaret

-  100 ks doutníčků do 3 gramů

-  50 ks doutníků nad 3 gramy, nebo 250 g tabáku ke kouření

-  1 litr alkoholu a alkoholických nápojů o obsahu vyšším než 22 % obj. nebo nedenaturovaného lihu o obsahu nejméně 80 % obj., nebo
2 litry alkoholu a alkoholických nápojů o obsahu alkoholu nejvýše 22 % obj. (šumivá vína, jemné likéry)

-  4 litry tichého vína a 16 litrů piva

Poměrně častým a hodně se opakujícím negativním jevem je také dovoz ,,suvenýrů," které podléhají úmluvě CITES regulující obchod s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (korály, některé druhy kaviáru, lastur, schránek mořských živočichů, výrobky z kůží, některá živá zvířata a rostliny). Turisté by si měl před cestou zjistit, zda zboží, které kupuje a zamýšlí dovézt do ČR, nepodléhá zákazům nebo omezením podle platných právních předpisů o ochraně některých druhů živočichů a rostlin, nebo výrobků z nich.

Přísný režim dovozu se vztahuje i v rámci území EU na výrobky živočišného původu (maso, masné výrobky, mléko, apod.). Tyto produkty mohou obsahovat choroboplodné zárodky způsobující infekční onemocnění. Takové výrobky jsou při celní kontrole vyhozeny do připravených košů v příletové části celního úřadu.

Podrobné informace pro cestující jsou uvedeny na stránkách Celní správy ČR a také k dispozici na stránkách České inspekce životního prostředíStátní veterinární správy.

Novinky e-mailem
 
 
Mám zájem o katalog 2017
 
 
Kontakty
 

DAEN INTERNATIONAL s.r.o.

volejte ZDARMA: 800 230 230
E-mail: daen@daen.cz

České Budějovice

Tel.:     386 353 547
Mob.:   736 673 956
E-mail: c.budejovice@daen.cz

Ostrava  

Tel.:     596 112 590
Mob.:   731 309 321
E-mail: ostrava@daen.cz

Praha  
Tel.:     223 008 085
Mob.:   604 221 211
E-mail: praha@daen.cz 

 

 
PROSPERITA
 
 


Náhradní plnění
 

Naše cestovní kancelář vám prostřednictvím své partnerské firmy Brouk s.r.o, poskytuje náhradní plnění. Tuto možnost v minulých letech využila celá řada společností, které u naší CK nakoupily rekreační pobyty pro své zaměstnance a hodnotu těchto rekreačních pobytů si uplatnily jako nákup služeb od chráněné dílny.

Chráněná dílna je organizace, která zaměstnává více jak 50 % zaměstnanců se zdravotním znevýhodněním.


Náhradní plnění v roce 2016

V případě, že průměrný přepočtený počet vašich zaměstnanců (viz Vyhláška č. 518/2004, §15 a další) je vyšší než 25, je zaměstnavatel povinen zaměstnávat 4% z nich z řad pracovníků se zdravotním postižením (Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, § 81).

V případě, že např. provozní podmínky neumožňují plnit tuto zákonnou povinnost, může zaměstnavatel využít částečně či plně alternativních způsobů jak dostát své povinnosti:

  1. Zaplatit odvod do státního rozpočtu ve výši 2,5 násobku zákonem vyhlášené průměrné měsíční mzdy (64 757,50 Kč v roce 2016) na každého chybějícího pracovníka se zdravotním znevýhodněním) nebo:
  2. Odebrat zboží či služby od chráněné dílny ve výši sedminásobku zákonem vyhlášené průměrné měsíční mzdy (181 321,- Kč v roce 2016) na každého chybějícího pracovníka se zdravotním znevýhodněním)

 

 

 

nafarmu, na venkov,  agroturistika


Členství v asociacích
 
Asociace českých cestovních kanceláří
Asociace cestovních kanceláří České republiky