Zavřít Logo DAEN Logo ERLI

Vítáme Vás na nových společných stránkách společností ERLI a DAEN s daleko širší nabídkou nejen Maďarska, ale dalších destinací.

Těšíme se, že si z naší nabídky vyberete tu nejlepší dovolenou pro Vás :-)

FRANCIE

Oficiální název státu

Francouzská republika (République française).

Rozloha

Kontinentální Francie se rozkládá na 551 602 km2. Včetně zámořských departementů a území pak Francie měří 675 417 km2.

Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

Počet obyvatel Francie včetně zámořských území dosáhl podle odhadů INSEE (FR statistický úřad) k 1.1.2011 65,03 milionů obyvatel, což ji řadí na 21. místo ve světě. Hustota obyvatel je 114,44 obyvatele/km2. Počet obyvatel vzrostl v roce 2010 o 358 000. Roční přírůstek byl v roce 2010 0,55%.

Podle statistik Eurostatu bylo ekonomicky aktivních v roce 2009 28 458,7 tisíc Francouzů, z toho 14 886,3 mužů a 13 572,1 žen. Tento počet řadí Francii na třetí místo v EU, po Německu a Velké Británii.

Podíl ekonomicky aktivních mužů činil 75,2 %, u žen pak 66,3 %. Celkově je podíl ekonomiky aktivních Francouzů 70,7 %.

Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Úředním jazykem je francouzština. Regionální jazyky, jejichž použití je však silně teritoriálně i funkčně omezené, jsou bretonština, katalánština, baskičtina a alsasština.

Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

Peněžní jednotkou je společná měna používaná v rámci Evropské měnové unie - Euro, které je také jediným platidlem.

Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Státní svátky: 1.1., 1.5., 8.5., 14.7., 11.11., 25.12. a dále pohyblivé svátky: Velikonoční pondělí, Boží hod svatodušní, Nanebevstoupení, Nanebevzetí, svátek Všech svatých.

Obvyklá pracovní doba: 9 - 18 hodin s delší pauzou na oběd. Velký kulturní zlom v pracovní době přinesl 35ti hodinový pracovní týden zavedený od roku 2001. V současné době je toto opatření silně kritizováno jak ze strany francouzských podnikatelů, tak ze strany zahraničních investorů (např. 93% dotázaných členů Americké obchodní komory vidí 35 hodinový pracovní týden jako překážku konkurenceschopnosti francouzské ekonomiky, zejména v kontextu konkurenčního tlaku ostatních zemí). Po roce 2001 došlo k poklesu přímých zahraničních investic, který z části mohl být zapříčiněn jak atentáty z 11. září 2001 tak zavedením zkrácené pracovní doby. Zahraniční investice přestaly klesat až roku 2005.

Po zvolení Nicolase Sarkozyho prezidentem Francie proběhly velké změny v oblasti pracovní doby. Zákon č. 2007-1223 ze dne 21. srpna 2007 udává změny v povolených přesčasech. Pracovní doba stále trvá 35 hodin týdně, ale od 1. 10. 2007 lze se souhlasem zaměstnance prodloužit přesčasy nad jejich státem stanovenou dobu (220 hod/rok). Tyto dobrovolné přesčasy jsou mzdově oceněny a navíc na ně není aplikována daň z příjmu FO.

Francouzi rádi využívají školních prázdnin (časté i během roku) a prodloužených víkendů (nejčastěji během května).

Obvyklá prodejní doba: 9 - 19 (20) hodin v pondělí až sobotu, v některých velkých supermarketech i v neděli.

 

Víza - režim vstupu

Občan ČR nemá v rámci turistického pobytu přihlašovací povinnost.

Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

České centrum
18, rue Bonaparte, 75006 Paris 6
T: +33 (0)1 53 73 00 22
F: 1 53 73 00 27
E: ccparis@czech.cz
W: http://paris.czechcentres.cz/

CzechTourism
18, rue Bonaparte, 75006 Paris 6
T: (0033) 1 53730032
F: (0033) 1 537 300 33
E: info-fr@czechtourism.com
W: www.czechtourism.cz

CzechTrade
18, rue Bonaparte, 75006 Paris 6
T : +33 (0)1 45 62 30 78-9
F: 1 45623069
E: paris@czechtrade.cz
W: www.czechtrade.fr

Novinky e-mailem
 
 
Mám zájem o katalog 2017
 
 
Kontakty
 

DAEN INTERNATIONAL s.r.o.

volejte ZDARMA: 800 230 230
E-mail: daen@daen.cz

České Budějovice

Tel.:     386 353 547
Mob.:   736 673 956
E-mail: c.budejovice@daen.cz

Ostrava  

Tel.:     596 112 590
Mob.:   731 309 321
E-mail: ostrava@daen.cz

Praha  
Tel.:     223 008 085
Mob.:   604 221 211
E-mail: praha@daen.cz 

 

 
PROSPERITA
 
 


Náhradní plnění
 

Naše cestovní kancelář vám prostřednictvím své partnerské firmy Brouk s.r.o, poskytuje náhradní plnění. Tuto možnost v minulých letech využila celá řada společností, které u naší CK nakoupily rekreační pobyty pro své zaměstnance a hodnotu těchto rekreačních pobytů si uplatnily jako nákup služeb od chráněné dílny.

Chráněná dílna je organizace, která zaměstnává více jak 50 % zaměstnanců se zdravotním znevýhodněním.


Náhradní plnění v roce 2016

V případě, že průměrný přepočtený počet vašich zaměstnanců (viz Vyhláška č. 518/2004, §15 a další) je vyšší než 25, je zaměstnavatel povinen zaměstnávat 4% z nich z řad pracovníků se zdravotním postižením (Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, § 81).

V případě, že např. provozní podmínky neumožňují plnit tuto zákonnou povinnost, může zaměstnavatel využít částečně či plně alternativních způsobů jak dostát své povinnosti:

  1. Zaplatit odvod do státního rozpočtu ve výši 2,5 násobku zákonem vyhlášené průměrné měsíční mzdy (64 757,50 Kč v roce 2016) na každého chybějícího pracovníka se zdravotním znevýhodněním) nebo:
  2. Odebrat zboží či služby od chráněné dílny ve výši sedminásobku zákonem vyhlášené průměrné měsíční mzdy (181 321,- Kč v roce 2016) na každého chybějícího pracovníka se zdravotním znevýhodněním)

 

 

 

nafarmu, na venkov,  agroturistika


Členství v asociacích
 
Asociace českých cestovních kanceláří
Asociace cestovních kanceláří České republiky