Zavřít Logo DAEN Logo ERLI

Vítáme Vás na nových společných stránkách společností ERLI a DAEN s daleko širší nabídkou nejen Maďarska, ale dalších destinací.

Těšíme se, že si z naší nabídky vyberete tu nejlepší dovolenou pro Vás :-)

EGYPT

Oficiální název státu

  • Egyptská arabská republika
  • Gumhúrijat Misr Al-Arabija
  •  The Arab Republic of Egypt

Rozloha

 

  
celkem 1  001 450 km2  
z toho země 995 450 km2  
voda 6 000 km2  
obydleno      53 800 km2 (5,3 %)
kultivováno (přibližně) 33 600 km2 (3,4 %)
celková délka egyptského pobřeží 2 936 km  
z toho připadá na Středozemní moře 995 km
  na Rudé moře 1 941 km

Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

 

  
Při posledním sčítání obyvatelstva v lednu 1998 byl jeho celkový počet 63,587 mil
Podle posledních odhadů  - v roce 2010 93  mil
Z toho trvale žijících v zemi        84,5   mil (odhad)
Přechodně pracujících v zahraničí 8,5   mil (odhad)
Průměrná hustota obyvatelstva 85/ km2
Největší koncentrace obyvatelstva je v nilském údolí a nilské deltě 95% obyvatel
Městská populace činí přibližně   45%
Podíl nezaměstnanosti –  2010 9,8% 
Ekonomicky činné obyvatelstvo 26 mil
Roční přírůstek ekonomicky činného obyvatelstva  700 tis.ročně 

Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Úředním jazykem je arabština. Většina pracovníků ve státních institucích a podnikatelské sféře mluví anglicky. Rovněž většina publikací ve státním sektoru je vydávána v arabsko-anglické mutaci. Okrajově se používá francouzština a němčina. 

Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

Peněžní jednotkou je egyptská libra - LE nebo LEG (EGP) = 100 piastrů. Bankovky jsou vydávány v hodnotách 100, 50, 20, 10, 5 a 1 librové, dále 50 a 25 piastrů. Mince jsou v hodnotách 1 EGP a 25, 10, 5 piastrů.

Volně směnitelnou měnou za egyptské libry jsou americké dolary, euro, britské libry, volná měna dalších zemí a většina arabských měn. Zpětná směna egyptských liber za volně směnitelnou měnu je možná. V některých soukromých obchodech, restauracích a tržištích je možná platba i v USD, ve státním sektoru je to vyloučeno.

Kurz platný ke dni 28. března 2011 je 5,94 LE/USD a 8,35 LE/EUR. 

Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

 

Přehled svátků v roce, ve kterém je uzavřena většina státních i obchodních institucí:

V Egyptě je uznáváno větší množství svátků. Pohyblivými svátky jsou malý a velký Bairam. První Bairam je po skončení postního měsíce Ramadánu (v roce 2011 připadne na období 1. srpna - 30. srpna), druhý je 5 dní po dvou měsících od Ramadánu.

Přehled svátků v roce, ve kterém je uzavřena většina státních i obchodních institucí:

(oficiální svátky pro roky 2011)             

 

Koptské Vánoce 7. leden
Narození Proroka Mohameda (Moulid El Nabi) 15. únor
Den osvobození Sinaje 25. duben
Koptské velikonoce 25. duben
Svátek práce 1. květen
Den osvobození 18. červen
Den revoluce 23. červenec
Den záplav Nilu 15. srpen
Koptský Nový rok 11. září
Ramadán (začátek) 1. srpen
Bairam  (konec Ramadánu) 30. srpen
Den ozbrojených sil 6. říjen
Den egyptského námořnictva 21. říjen
Den města Suezu 24. říjen
Den vítězství 23. prosinec
Islámský Nový rok 26. listpad

 

Oficiálním volným dnem v týdnu je pátek. Banky mají zavřeno v pátek a sobotu. Ministerstva a většina státních institucí jsou uzavřeny ve čtvrtek a pátek, případně v pátek a v sobotu. Pracovní doba ministerstev a státních společností je od 09–15 hodin. Většina soukromých firem pracuje i v odpoledních hodinách. Prodejní doba je převážně od 10–24 hodin, státní obchody ale mnohdy zavírají již kolem 21. hodiny, mezinárodní supermarkety naopak provozují svá zařízení nezřídka celých 24 hodin. 

Víza - režim vstupu

 

Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace jsou určeny k základní orientaci. Ministerstvo zahraničních věcí ČR proto doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily


 

Vízum získá žadatel na Velvyslanectví Egyptské arabské republiky v Praze:
Pelléova 14, 160 00 Praha 6 - Bubeneč
tel. (02) 2431 1506
fax: (02) 2431 1157

Od začátku roku 2002 mohou občané ČR získat za poplatek vízum na mezinárodním letišti v Káhiře, příp. na dalších vstupních místech (letištích a přístavech) do země (Alexandria, Hurghada, Luxor, apod.). Platnost pasu v tom případě musí být ještě alespoň 6 měsíců ode dne vstupu do EAR. V praxi může však být tato možnost pro české občany komplikována leteckými společnostmi, které pro vstup na palubu letadla vyžadují prokázat se příslušným vízem. Doporučuje se před cestou ověřit u zastupitelského úřadu Egypta, zda se podmínky pro přicestování nezměnily.

ZÚ upozorňuje na skutečnost, že cena za vízum udělené na Zastupitelském úřadě EAR v Praze je vyšší než poplatek, který zaplatí turista za vízum v případě, že jej kupuje až při příletu do země.

Aktuální informace o vízové problematice je možné získat na Velvyslanectví Egyptské arabské republiky v Praze (viz výše), příp. na internetové adrese Ministerstva zahraničí EAR - www.mfa.gov.eg v oddíle The Consular Section, jehož součástí jsou základní informace o egyptské konzulární službě a vízové problematice. Součástí této stránky je též formulář žádosti o egyptské vízum.

Přihlašovací povinnost pro české občany byla zrušena Ministerstvem vnitra EAR v roce 1996. Pro jiné cizince je nutno se zaregistrovat při pobytu přesahujícím sedm dní.;

 


 

Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

Kancelář CzechTrade, která fungovala v prostorách ZÚ od června 1997, je od ledna 2011 uzavřena. CzechInvest, CzechTourism ani Česká centra nejsou v Káhiře ani jinde v Egyptě v současnosti zastoupena. 

 

Novinky e-mailem
 
 
Mám zájem o katalog 2017
 
 
Kontakty
 

DAEN INTERNATIONAL s.r.o.

volejte ZDARMA: 800 230 230
E-mail: daen@daen.cz

České Budějovice

Tel.:     386 353 547
Mob.:   736 673 956
E-mail: c.budejovice@daen.cz

Ostrava  

Tel.:     596 112 590
Mob.:   731 309 321
E-mail: ostrava@daen.cz

Praha  
Tel.:     223 008 085
Mob.:   604 221 211
E-mail: praha@daen.cz 

 

 
PROSPERITA
 
 


Náhradní plnění
 

Naše cestovní kancelář vám prostřednictvím své partnerské firmy Brouk s.r.o, poskytuje náhradní plnění. Tuto možnost v minulých letech využila celá řada společností, které u naší CK nakoupily rekreační pobyty pro své zaměstnance a hodnotu těchto rekreačních pobytů si uplatnily jako nákup služeb od chráněné dílny.

Chráněná dílna je organizace, která zaměstnává více jak 50 % zaměstnanců se zdravotním znevýhodněním.


Náhradní plnění v roce 2016

V případě, že průměrný přepočtený počet vašich zaměstnanců (viz Vyhláška č. 518/2004, §15 a další) je vyšší než 25, je zaměstnavatel povinen zaměstnávat 4% z nich z řad pracovníků se zdravotním postižením (Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, § 81).

V případě, že např. provozní podmínky neumožňují plnit tuto zákonnou povinnost, může zaměstnavatel využít částečně či plně alternativních způsobů jak dostát své povinnosti:

  1. Zaplatit odvod do státního rozpočtu ve výši 2,5 násobku zákonem vyhlášené průměrné měsíční mzdy (64 757,50 Kč v roce 2016) na každého chybějícího pracovníka se zdravotním znevýhodněním) nebo:
  2. Odebrat zboží či služby od chráněné dílny ve výši sedminásobku zákonem vyhlášené průměrné měsíční mzdy (181 321,- Kč v roce 2016) na každého chybějícího pracovníka se zdravotním znevýhodněním)

 

 

 

nafarmu, na venkov,  agroturistika


Členství v asociacích
 
Asociace českých cestovních kanceláří
Asociace cestovních kanceláří České republiky