Zavřít Logo DAEN Logo ERLI

Vítáme Vás na nových společných stránkách společností ERLI a DAEN s daleko širší nabídkou nejen Maďarska, ale dalších destinací.

Těšíme se, že si z naší nabídky vyberete tu nejlepší dovolenou pro Vás :-)

CHORVATSKO

Oficiální název státu

 • v češtině : Chorvatská republika

 • v úředním jazyku země : Republika Hrvatska

Rozloha

Chorvatská republika se rozkládá na východním pobřeží Jaderského moře a ve své severní části hluboko zasahuje do vnitrozemí - od předhůří Alp do Panonské nížiny, břehů Dunaje a Drávy. Na severu a severozápadě sousedí se Slovinskem a dále na severu a severovýchodě s Maďarskem, východním a krajně jižním sousedem země je Srbsko a Černá Hora, jižním a jihovýchodním Bosna a Hercegovina.

Povrch pevninského Chorvatska zaujímá celkovou rozlohu 56.542 km2, teritoriální moře plochu cca 31.067 km2.

Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

            Podle posledního sčítání lidu v roce 2001 má Chorvatsko 4,437.460 obyvatel Počet ekonomicky činných  obyvatel je podle údajů  z  roku  2006  1 735 456. Chorvatsko má relativně jednu z největších diaspor na světě. Pouze v zemích západní Evropy žije přibližně milión Chorvatů. Uvádí se, že v zahraničí, kromě západní Evropy zejména v USA, Kanadě, Jižní Americe a Austrálii,  našlo nový domov až 4 milióny osob chorvatského původu.

            Chorvatsko se i proto řadí k méně osídleným zemím. Různé prameny uvádějí rozdílné údaje hustoty osídlení (v závislosti na tom, zda se započítávají jaderské ostrovy). Vypočtená hustota obyvatelstva činí 78,5 obyvatel/ km2. Nejčastěji uváděný údaj však činí  84,6 obyvatel / km2. V poslední době se prohlubuje již tak velký rozdíl v hustotě osídlení některých oblastí (téměř neobydlené oblasti zvané „Gorski kotar“ ve vnitrozemí a ostrovů na jedné straně a městských center v čele s hlavním městem Záhřebem na straně druhé).

Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Úředním jazykem je chorvatština / charvátština. Podle výsledků sčítání lidu z roku 2001 deklarovalo obyvatelstvo Chorvatska svůj mateřský jazyk následovně :

 • 96,12 % - chorvatština

 • 1,01 % - srbština

 • 0,46 % - italština

 • 0,33 % - albánština

 • 0,29 % - maďarština

 • 0,27 % - slovinština

 • 0,21 % - bosánština

 • 0,18 % - rómština

 • 0,16 % - čeština

 • 0,11 % - srbochorvatština

 • 0,09 % - slovenština

 • 0,08 % - makedonština

 • 0,07 % - němčina.

Dále byly v zanedbatelném množství deklarovány jako mateřské následující jazyky: rusínský jazyk, rumunština, polština, černohorština, bulharština, hebrejština a jazyk vlašský. Žádný jazyk jako svůj mateřský jazyk neudává 0,38 % obyvatelstva.

Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

Dne 23. prosince 1991 byl v Chorvatsku zaveden „chorvatský dinár“ jako přechodná měna v období odchodu z monetární soustavy bývalé Jugoslávie a stabilizace chorvatského hospodářství.

Současná měna dostala název "kuna" a byla zavedena 30. května 1994 (Den chorvatské státnosti). 1 chorvatská kuna (HRK) se dělí na 100 lipa. Cizí měny lze v Chorvatsku měnit za místní měnu zcela bez problémů.


Střední devizový kurs Chorvatské národní banky (k 1.6.2011):

1,- USD = 5,1603 HRK
1,- EUR = 7,4387 HRK

Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

 • 1. leden - Nový rok

 • 6. leden - Tři králové

 • březen - duben - Velikonoce (pohyblivé)

 • 1. květen - Svátek práce

 • 15. červen - Boží Tělo (pohyblivé)

 • 22. červen - Den protifašistického boje

 • 25. červen - Den Státnosti

 • 5. srpen - Den vítězství a díkůvzdání vlasti

 • 15. srpen - Nanebevzetí Panny Marie - Velika Gospa

 • 8. říjen - Den nezávislosti

 • 1. listopad - Svátek Všech svatých

 • 25. prosinec - Vánoční svátek

 • 26. prosinec - Vánoční svátek

Úřady v letní sezóně posunují své úřední hodiny již od 7:00 hod – do 15:00 hod. Prodejní doba se pohybuje v rozmezí 7:00 hod – 21:00 hod. V neděli je zavírací den. Kromě benzínových pump bývají otevřeny i obchody se suvenýry. V letní sezóně na pobřeží otevírají i jiné typy obchodů na základě výjimky lokálních úřadů.

Víza - režim vstupu

Občané České republiky nepotřebují při turistických cestách do Chorvatska vízum, pokud doba jejich pobytu nepřekročí 90 dnů během období 6 měsíců. Při cestách za výdělečným účelem či za účelem studia je nutno požádat o odpovídající vízum Velvyslanectví Chorvatské republiky v Praze. Na hraničním přechodu při vstupu do Chorvatska může být vyžadováno předložení stanovených finančních prostředků ve výši 100 EUR/den, v případě zájezdu pořádaného cestovní kanceláří 50 EUR/den (mohou se předkládat i platební karty, šeky či jiná konvertibilní valuta).

Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

CzechTrade
Zahraniční kancelář v Záhřebu
Trg Nikolaje Šubiča Zrinskog 10/1
10 000 Záhřeb
Chorvatsko

ředitel : Mgr. Robert Vindiš
tel./fax : + 385 1 492 0946
e-mail : zagreb@czechtrade.cz
www.czechtrade.cz

Ostatní instituce (Česká centra, CzechInvest a CzechTourism) v Chorvatsku svá zastoupení nemají.

Novinky e-mailem
 
 
Mám zájem o katalog 2017
 
 
Kontakty
 

DAEN INTERNATIONAL s.r.o.

volejte ZDARMA: 800 230 230
E-mail: daen@daen.cz

České Budějovice

Tel.:     386 353 547
Mob.:   736 673 956
E-mail: c.budejovice@daen.cz

Ostrava  

Tel.:     596 112 590
Mob.:   731 309 321
E-mail: ostrava@daen.cz

Praha  
Tel.:     223 008 085
Mob.:   604 221 211
E-mail: praha@daen.cz 

 

 
PROSPERITA
 
 


Náhradní plnění
 

Naše cestovní kancelář vám prostřednictvím své partnerské firmy Brouk s.r.o, poskytuje náhradní plnění. Tuto možnost v minulých letech využila celá řada společností, které u naší CK nakoupily rekreační pobyty pro své zaměstnance a hodnotu těchto rekreačních pobytů si uplatnily jako nákup služeb od chráněné dílny.

Chráněná dílna je organizace, která zaměstnává více jak 50 % zaměstnanců se zdravotním znevýhodněním.


Náhradní plnění v roce 2016

V případě, že průměrný přepočtený počet vašich zaměstnanců (viz Vyhláška č. 518/2004, §15 a další) je vyšší než 25, je zaměstnavatel povinen zaměstnávat 4% z nich z řad pracovníků se zdravotním postižením (Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, § 81).

V případě, že např. provozní podmínky neumožňují plnit tuto zákonnou povinnost, může zaměstnavatel využít částečně či plně alternativních způsobů jak dostát své povinnosti:

 1. Zaplatit odvod do státního rozpočtu ve výši 2,5 násobku zákonem vyhlášené průměrné měsíční mzdy (64 757,50 Kč v roce 2016) na každého chybějícího pracovníka se zdravotním znevýhodněním) nebo:
 2. Odebrat zboží či služby od chráněné dílny ve výši sedminásobku zákonem vyhlášené průměrné měsíční mzdy (181 321,- Kč v roce 2016) na každého chybějícího pracovníka se zdravotním znevýhodněním)

 

 

 

nafarmu, na venkov, agroturistika


Členství v asociacích
 
Asociace českých cestovních kanceláří
Asociace cestovních kanceláří České republiky