Zavřít Logo DAEN Logo ERLI

Vítáme Vás na nových společných stránkách společností ERLI a DAEN s daleko širší nabídkou nejen Maďarska, ale dalších destinací.

Těšíme se, že si z naší nabídky vyberete tu nejlepší dovolenou pro Vás :-)

BELGIE

 

Oficiální název státu

Belgické království (nizozemsky Koninkrijk België, francouzsky Royaume de Belgique) 

Rozloha                                  30.527,9 km2

Z toho:  Vlámsko:                  13.522,3 km2

              Valonsko:                 16.844,3 km2

                    Brusel:                           161,4 km2 

Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

Počet obyvatel :           10.893.412 (stav k 1.1.2010, neoficiální údaj)

 

Hustota na km2:           v průměru                                 356,8/km2,

                                      z toho:

                                              ve Vlámsku                              457,8/ km2 (stav k 1.1. 2009)

                                               ve Valonsku                             206,7/ km (stav k 1.1. 2009)

                                               v Bruselu                               6.555,1/ km (stav k 1.1. 2009) 

Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Úředními jazyky jsou nizozemština, francouzština a němčina.

Používání jazyků je poměrně citlivá záležitost. Znalost angličtiny je poměrně rozšířená a způsobuje to také silná komunita úředníků EU, kteří často mluví pouze anglicky. Ve Flandrech není francouzština oblíbená a je vhodné se při zahájení konverzace zeptat, zda místní osoba akceptuje francouzštinu. V Bruselu a ve velkých firmách bývá obvyklá podmínka, že zaměstnanci musí být dvojjazyční, (vlámsky a francouzsky). V centrálních úřadech v Bruselu je to dokonce stanoveno zákonem a protože mluví více Vlámů francouzsky než Valonů vlámsky, převládají na úřadech v Bruselu Vlámové.  

Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

1 EUR (€) = 100 centimů (jako oběživo od 1.1.2002)

Banky a směnárny akceptují i ostatní konvertibilní měny.

Původní měnu-belgické franky BEF je možné stále vyměnit za Eura v Národní belgické bance.

 

Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Belgický kalendář na rok 2010 zaznamenává 10  svátků a 3 regionální svátky:

Státní svátky:

LEDEN:                         1. ledna (Nový rok) T
DUBEN
:                         5. dubna  (Velikonoční pondělí)  P
KVĚTEN:                     
1. května (Svátek práce) T
                                       13. května Nanebevzetí Ježíše Krista (6. čtvrtek po Velikonocích)  P

23.-24. května (Letnice)  P

ČERVENEC:                 21. července – státní svátek T

 (1831, první belgický král Léopold složil ústavní přísahu;

SRPEN:                          15. srpna (Nanebevzetí panny Marie)  T

LISTOPAD:
                   1. listopadu (Všech svatých) T

11. listopadu (Den příměří- konec 1. svět. války 1918)  T
                                        15. listopadu – státní svátek (Den dynastie) T
PROSINEC:                   
25., 26. prosince (Vánoce) T

Regionální svátky:

 

11.7.                           Svátek Vlámského společenství (vlámské instituce, úřady mají zavřeno; obchody  apod. nikoliv) T

27.9.                            Svátek Francouzského společenství/Svátek valonského regionu (tj. valonské a bruselské instituce a úřady mají  zavřeno; obchody apod. nikoliv)  T

15.11.                         Svátek Německy mluvícího společenství (v německy mluvícím regionu mají instituce a úřady zavřeno)  T

Poznámka:

P = datum pohyblivé, T = datum trvalé

Dny pracovního klidu v roce 2011:

01.01.2011      so        Nový rok

24.04.2011      ne        Velikonoce

25.04.2011      po        Velikonoční pondělí

01.05.2011      ne        Svátek práce

02.06.2011      čt         Na nebe vstoupení

13.06.2011      po        Letnice

11.07.2011      po        Svátek Vlámského společenství (regionální)

21.07.2011      čt         Státní svátek Belgie

15.08.2011      po        Na nebe vzetí

27.09.2011      út         Svátek Francouzského společenství (regionální)

01.11.2011      út         Všech svatých

11.11.2011      pá        Příměří 1918

15.11.2011      út         Svátek Germanofonního společenství (regionální)

25.12.2011      ne        Vánoce

31.12.2011      so        Silvestr

Pracovní a prodejní doba

Problematika pracovní doby je v komplikované struktuře belgické federace zvlášť obsáhlá. Je obvykle předmětem každoročně se opakujících tripartitních jednání mezi odborovými centrálami a podnikateli v jednotlivých sektorech hospodářství. Sektoriální vymezení průměrné pracovní doby neumožňuje přesně definovat celobelgický průměr (jde o cca 300 oborů s modifikovanými podmínkami). Obecně ovšem platí, že pracovní doba v Belgii alternuje mezi 36 a 40 hodinami týdně. Pracovní doba ve službách a obchodu je obvykle osmihodinová. Průměrná prodejní doba v belgických obchodních sítích je od 9 do 18,30 hod. (supermarketové sítě do 20.00 hod. a v pátek do 21.00 hod., v sobotu do 18,00 hod.). 

Víza - režim vstupu

 

Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace jsou určeny k základní orientaci. Ministerstvo zahraničních věcí ČR proto doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily


 


V souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie/EHP se každý státní příslušník ČR může dovolávat práva pobytu v jiném členském státě EU (tzv. volný pohyb osob), a to na základě čl. 18. Smlouvy o založení ES, který stanoví, že "každý občan Unie má právo svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států".
Právo pobytu může být omezeno pouze v případech odůvodněných veřejným pořádkem, veřejnou bezpečností nebo ochranou zdraví.

Při pobytu delším než tři měswíce je třeba na místním úřadě ("commune") udělat prohlášení o příjezdu (declaration d´ arrivée) a následně požádat o povolení k pobytu. Belgie bude v brzké době transponovat směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES, která umožňuje pobyt občanů Unie na území jiného členského státu, pokud jsou v hostitelském členském státě zaměstnanými osobami nebo osobami samostatně výdělečně činnými nebo mají pro sebe a a své rodinné příslušníky dostatečné prostředky, aby se po dobu svého pobytu nestali zátěží pro systém sociální pomoci hostitelského členského státu, a jsou účastníky zdravotního pojištění, kterým jsou v hostitelském státě kryta všechna rizika.

Belgie oznámila, že zatím neotevře svůj pracovní trh žadatelům z nových členských států EU. Vzhledem k prodloužení přechodného období je tedy v případě pracovního poměru stále vyžadováno pracovní povolení. Od 1. června 2006 však bylo zjednodušeno vydávání pracovního povolení pro těžko obsaditelná místa.
Pro tuto skupinu je od 1. června 2006 vydáváno pracovní povolení typu B již během pěti pracovních dní, aniž by byl předem nutný průzkum trhu. Podle regionálních pracovních úřadů bude v Belgii těchto nedostatkových míst zhruba 60 000. Zahraniční pracovníci musí být nicméně vystaveni stejným pracovním i platovým podmínkám jako jejich belgičtí kolegové.
Mezi nedostatková zaměstnání patří například povolání architekta, inženýra, informatika, zdravotní sestry, účetní, sekretářky, povolání poradců a technického zaměření, překladatelů, učitelů cizích jazyků, zaměstnanců státní správy, instalatérů, elektrikářů, mechaniků, stavebních dělníků, zedníků a pomocného personálu.  

Víza - režim vstupu

 

Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace jsou určeny k základní orientaci. Ministerstvo zahraničních věcí ČR proto doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily


 


V souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie/EHP se každý státní příslušník ČR může dovolávat práva pobytu v jiném členském státě EU (tzv. volný pohyb osob), a to na základě čl. 18. Smlouvy o založení ES, který stanoví, že "každý občan Unie má právo svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států".
Právo pobytu může být omezeno pouze v případech odůvodněných veřejným pořádkem, veřejnou bezpečností nebo ochranou zdraví.

Při pobytu delším než tři měswíce je třeba na místním úřadě ("commune") udělat prohlášení o příjezdu (declaration d´ arrivée) a následně požádat o povolení k pobytu. Belgie bude v brzké době transponovat směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES, která umožňuje pobyt občanů Unie na území jiného členského státu, pokud jsou v hostitelském členském státě zaměstnanými osobami nebo osobami samostatně výdělečně činnými nebo mají pro sebe a a své rodinné příslušníky dostatečné prostředky, aby se po dobu svého pobytu nestali zátěží pro systém sociální pomoci hostitelského členského státu, a jsou účastníky zdravotního pojištění, kterým jsou v hostitelském státě kryta všechna rizika.

Belgie oznámila, že zatím neotevře svůj pracovní trh žadatelům z nových členských států EU. Vzhledem k prodloužení přechodného období je tedy v případě pracovního poměru stále vyžadováno pracovní povolení. Od 1. června 2006 však bylo zjednodušeno vydávání pracovního povolení pro těžko obsaditelná místa.
Pro tuto skupinu je od 1. června 2006 vydáváno pracovní povolení typu B již během pěti pracovních dní, aniž by byl předem nutný průzkum trhu. Podle regionálních pracovních úřadů bude v Belgii těchto nedostatkových míst zhruba 60 000. Zahraniční pracovníci musí být nicméně vystaveni stejným pracovním i platovým podmínkám jako jejich belgičtí kolegové.
Mezi nedostatková zaměstnání patří například povolání architekta, inženýra, informatika, zdravotní sestry, účetní, sekretářky, povolání poradců a technického zaměření, překladatelů, učitelů cizích jazyků, zaměstnanců státní správy, instalatérů, elektrikářů, mechaniků, stavebních dělníků, zedníků a pomocného personálu.  

Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Belgický kalendář na rok 2010 zaznamenává 10  svátků a 3 regionální svátky:

Státní svátky:

LEDEN:                         1. ledna (Nový rok) T
DUBEN
:                         5. dubna  (Velikonoční pondělí)  P
KVĚTEN:                     
1. května (Svátek práce) T
                                       13. května Nanebevzetí Ježíše Krista (6. čtvrtek po Velikonocích)  P

23.-24. května (Letnice)  P

ČERVENEC:                 21. července – státní svátek T

 (1831, první belgický král Léopold složil ústavní přísahu;

SRPEN:                          15. srpna (Nanebevzetí panny Marie)  T

LISTOPAD:
                   1. listopadu (Všech svatých) T

11. listopadu (Den příměří- konec 1. svět. války 1918)  T
                                        15. listopadu – státní svátek (Den dynastie) T
PROSINEC:                   
25., 26. prosince (Vánoce) T

Regionální svátky:

 

11.7.                           Svátek Vlámského společenství (vlámské instituce, úřady mají zavřeno; obchody  apod. nikoliv) T

27.9.                            Svátek Francouzského společenství/Svátek valonského regionu (tj. valonské a bruselské instituce a úřady mají  zavřeno; obchody apod. nikoliv)  T

15.11.                         Svátek Německy mluvícího společenství (v německy mluvícím regionu mají instituce a úřady zavřeno)  T

Poznámka:

P = datum pohyblivé, T = datum trvalé

Dny pracovního klidu v roce 2011:

01.01.2011      so        Nový rok

24.04.2011      ne        Velikonoce

25.04.2011      po        Velikonoční pondělí

01.05.2011      ne        Svátek práce

02.06.2011      čt         Na nebe vstoupení

13.06.2011      po        Letnice

11.07.2011      po        Svátek Vlámského společenství (regionální)

21.07.2011      čt         Státní svátek Belgie

15.08.2011      po        Na nebe vzetí

27.09.2011      út         Svátek Francouzského společenství (regionální)

01.11.2011      út         Všech svatých

11.11.2011      pá        Příměří 1918

15.11.2011      út         Svátek Germanofonního společenství (regionální)

25.12.2011      ne        Vánoce

31.12.2011      so        Silvestr

Pracovní a prodejní doba

Problematika pracovní doby je v komplikované struktuře belgické federace zvlášť obsáhlá. Je obvykle předmětem každoročně se opakujících tripartitních jednání mezi odborovými centrálami a podnikateli v jednotlivých sektorech hospodářství. Sektoriální vymezení průměrné pracovní doby neumožňuje přesně definovat celobelgický průměr (jde o cca 300 oborů s modifikovanými podmínkami). Obecně ovšem platí, že pracovní doba v Belgii alternuje mezi 36 a 40 hodinami týdně. Pracovní doba ve službách a obchodu je obvykle osmihodinová. Průměrná prodejní doba v belgických obchodních sítích je od 9 do 18,30 hod. (supermarketové sítě do 20.00 hod. a v pátek do 21.00 hod., v sobotu do 18,00 hod.). 

 

Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

           (Vybrané instituce s působností v  obchodní a hospodářské oblasti, v kultuře

 a při Evropské unii)

 

České centrum  (součást ZÚ)

60, rue du Trône

B- 1050 Bruxelles-Ixelles

E-mail: ccbrussels@czech.cz

Web: www.czechcenter.be

Tel.: 0032 (0)2 2139 432

CzechTourism Brussel

60, rue du Trône

B- 1050 Bruxelles-Ixelles

Tel.: 02/2139 442

E-mail: info-be@czechtourism.com

www.CzechTourism.com 

 

Novinky e-mailem
 
 
Mám zájem o katalog 2017
 
 
Kontakty
 

DAEN INTERNATIONAL s.r.o.

volejte ZDARMA: 800 230 230
E-mail: daen@daen.cz

České Budějovice

Tel.:     386 353 547
Mob.:   736 673 956
E-mail: c.budejovice@daen.cz

Ostrava  

Tel.:     596 112 590
Mob.:   731 309 321
E-mail: ostrava@daen.cz

Praha  
Tel.:     223 008 085
Mob.:   604 221 211
E-mail: praha@daen.cz 

 

 
PROSPERITA
 
 


Náhradní plnění
 

Naše cestovní kancelář vám prostřednictvím své partnerské firmy Brouk s.r.o, poskytuje náhradní plnění. Tuto možnost v minulých letech využila celá řada společností, které u naší CK nakoupily rekreační pobyty pro své zaměstnance a hodnotu těchto rekreačních pobytů si uplatnily jako nákup služeb od chráněné dílny.

Chráněná dílna je organizace, která zaměstnává více jak 50 % zaměstnanců se zdravotním znevýhodněním.


Náhradní plnění v roce 2016

V případě, že průměrný přepočtený počet vašich zaměstnanců (viz Vyhláška č. 518/2004, §15 a další) je vyšší než 25, je zaměstnavatel povinen zaměstnávat 4% z nich z řad pracovníků se zdravotním postižením (Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, § 81).

V případě, že např. provozní podmínky neumožňují plnit tuto zákonnou povinnost, může zaměstnavatel využít částečně či plně alternativních způsobů jak dostát své povinnosti:

  1. Zaplatit odvod do státního rozpočtu ve výši 2,5 násobku zákonem vyhlášené průměrné měsíční mzdy (64 757,50 Kč v roce 2016) na každého chybějícího pracovníka se zdravotním znevýhodněním) nebo:
  2. Odebrat zboží či služby od chráněné dílny ve výši sedminásobku zákonem vyhlášené průměrné měsíční mzdy (181 321,- Kč v roce 2016) na každého chybějícího pracovníka se zdravotním znevýhodněním)

 

 

 

nafarmu, na venkov,  agroturistika


Členství v asociacích
 
Asociace českých cestovních kanceláří
Asociace cestovních kanceláří České republiky