Zavřít Logo DAEN Logo ERLI

Vítáme Vás na nových společných stránkách společností ERLI a DAEN s daleko širší nabídkou nejen Maďarska, ale dalších destinací.

Těšíme se, že si z naší nabídky vyberete tu nejlepší dovolenou pro Vás :-)

ARGENTINA

Oficiální název státu

Argentinská republika (República Argentina). Tento název, který je odvozem z latinského slova “argentum” - stříbro, používá země od r.1860.

Rozloha

Argentina má rozlohu 3.761.274 km2. Z toho 2.791.810 km2 je území kontinentální, oblast Antarktidy spolu s přilehlými ostrovy má 969.464 km2. Argentina vede územní spor s Velkou Británií o souostroví Falklandy (oficiální argentinský název Malvíny).

Leží mezi 22. a 55. stupněm jižní šířky. Hraničí s Uruguayí (495 km), Brazílií (1.132 km), Paraguayí (1.699 km), Bolívií (742 km) a Chile (5.308 km). Celková délka argentinské hranice činí 9.376 km (mořská 4.725 km).

Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

Argentina má  přibližně 40,1 milionů obyvatel.

Podle posledního sčítání obyvatel z roku 2001 to bylo 36.260.130.

(zdroj: www.indec.com.ar).

Demografická studie INDEC uvádí:

Rok

Celkem

Mužů

Žen

2008

39 745 613

19 465 305

20 280 308

2009

40 134 425

19 657 086

20 477 339

2010

40 518 951

19 846 671

20 672 280

zdroj: www.indec.com.ar

Průměrná hustota je 14 obyvatel na km2 (ve třech patagonských provinciích však pouze 3 ob./km2).

Podíl ekonomicky aktivního obyvatelstva je 44,6%.

Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

Roční přírůstek populace 0,97% (porodnost 17,5/1000 obyvatel, úmrtnost 7,8/1000 obyvatel, průměrná délka života 75,24 let (71,56 muži - 79,06 ženy)

(zdroj: www.mrecic.gov.ar/argentina.html). Z celkové populace je 48,7% mužského pohlaví a 51,3% ženského pohlaví.

Demografické složení (% celkové populace)

 

do 14 let

15 – 64 let

nad 65 let

celkem

muži

15,3

29,7

3,7

48,7

ženy

15,1

31,0

5,2

51,3

celkem

30,4

60,7

8,9

100,0

Národnostní složení

Argentinci (95%), Španělé, Italové, Němci, Bolívijci, Chilané, Paraguayci, Peruánci.

Náboženské složení

            Katolíci (uváděno 90%, avšak 20% praktikujících), protestanti (3%), židé  (2%), muslimové (2%).

Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

 Úředním jazykem je španělština. V Buenos Aires se lze někdy dohovořit anglicky, v rámci jednotlivých přistěhovaleckých komunit také italsky a německy. Kromě toho v některých provinciích hovoří původní obyvatelstvo indiánskými jazyky (především guaraní a quechua).

Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Administrativní členění: 23 provincií (Catamarca, Chaco, Chubut, Cordoba, Corrientes, Entre Rios, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquen, Rio Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Tucuman), dále federální území Buenos Aires (Capital Federal), nárokovaný antarktický sektor a nárokované ostrovy v Jižním Atlantiku (Falklandské ostrovy, Jižní Georginy, Sandwichovy ostrovy).

Hlavní město - Buenos Aires (Capital Federal cca 3 miliony obyvatel, s aglomerací - tzv. Gran Buenos Aires 12.548.638 ).

Další města (s aglomeracemi): Córdoba (1.390.000 obyvatel), Rosario (1,251 mil.), Mendoza (894.000), La Plata (731.000), San Miguel de Tucumán (800.000), Mar del Plata (609.000), Santa Fé (500.000), Salta (527.000), San Juan (461.000), Resistencia (300.000).

Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

Argentinské peso (ARS) = 100 centavos. Aktuální kurz  argentinského pesa vůči dolaru byl k 1.10.2009 =3,98 ARS za 1 USD.

V souvislosti s rozsáhlou ekonomickou krizí, která postihla i finanční sektor, byly v roce 2002 v  platebním styku potíže při používání platebních karet  (VISA, Master, American Express, Diners). Nyní je situace již stabilizovaná.

V platebním styku je upřednostňována hotovost (některé obchody v takovém případě nabízejí i slevu až 10%). Bankomaty fungují většinou bez problémů, občas se stává, že nemají dostatek hotovosti.  V centru Buenos Aires bankomaty vydávají také americké dolary. Je nutno počítat s tím, že výše limitu výběru hotovosti z bankomatů je omezena.  Směnárny pracují především s USD, se směnou EUR potíže nejsou.

Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

V Argentině se státní svátky vždy dodržují. V případě, že svátek vyjde na čtvrtek či úterý, je velmi pravděpodobné, že si argentinští partneři vezmou v pracovní den mezi svátkem a víkendem volno.

1. ledna

Zelený čtvrtek

Velký pátek (i když oficiální není svátkem, většina institucí nepracuje)

24. března (výročí vojenského převratu)

3.dubna (Malvíny - zahájení operace)

1. května (Svátek práce)

25. května (Květnová revoluce)

10. června (Malvíny -konec operace)

20. června (Den vlajky)

9. července (Prohlášení z Tucumánu)

17. srpna (úmrtí generála San Martína)

12. října (objevení Ameriky)

8. prosince (Neposkvrněné početí P. Marie)

25. prosince (vánoce)

Svátky bývají přesunovány k víkendu.

Pracovní doba

Pracovní doba je velmi různá. Např. kulturní instituce pracují zpravidla odpoledne, státní instituce zpravidla od  9,00 - 9,30 do 17,00. Banky 10,00 - 15,00 (v sobotu a neděli zavřeno, od roku 2001 jsou velmi časté “bankovní prázdniny” s celostátní působností), pošty 9,00 - 18,00, o sobotách a nedělích zavřeno (a to i na hlavní poště v Buenos Aires).

Prodejní doba velkých nákupních středisek 8,00 - 22,00, a to i o víkendech, menší obchody mívají obvykle otevřeno 8,00 - 20,00, v sobotu do 15,00, v neděli bývá zavřeno (není však pravidlem).

Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Argentina svým národnostním složením (především potomci Španělů a Italů) přebírá i kulturu těchto zemí. Zejména Buenos Aires (Capital Federal - hlavní město) má evropský ráz a z toho i vyplývá např. způsob  oblékání. Úzkostlivě se dodržuje osobní hygiena ve všech společenských vrstvách a ve všech věkových skupinách. Při pozdravu je běžné naznačení polibku na tvář (i muži mezi sebou). Nelze spoléhat na dochvilnost, nicméně u obchodních jednání je dochvilnost na místě. Doba oběda v pracovní dny nezačíná dříve než ve 13,00 hod. na české poměry se večeří značně pozdě, nejdříve ve 21,00 hod., výjimkou není 22,00 hod. Nadměrné požívání alkoholických nápojů na veřejnosti je společensky nepřípustné.

Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Při cestě do Argentiny je vhodné sjednat si připojištění. Pokud je turista pojištěn, může využít smluvního zdravotnického zařízení za podmínek uvedených v pojistné smlouvě. Platební karty ani šeky akceptovány nejsou, platí se v hotovosti. Jinak lze za úhradu použít soukromá zdravotnická zařízení.

V dubnu 2005 bylo v Buenos Aires otevřeno zastoupení agentury na podporu cestovního ruchu CzechTourism.

Adresa:

CzechTourism

M. Moreno 431, piso 3

1091AAI Buenos Aires

Tel.: 0054 11 57113613

Mobil: 0054 911 62744851

e-mail: cmol@czechtourism.com

                       

V březnu 2008 byla v Buenos Aires oficiálně otevřena kancelář Českých center, která sídlí v budově zastupitelského úřadu. V roce 2008 ČC realizovalo 50 kulturních akcí, kterých se zúčastnilo téměř 30 tisíc návštěvníků.

České centrum v Buenos Aires je součástí sítě Českých center, příspěvkové organizace Ministerstva zahraničních věcí ČR. Jeho posláním je rozvíjet dialog se zahraniční veřejností v oblasti kultury, vzdělávání, obchodu a turismu a spoluvytvářet tak image České republiky jako moderní a dynamické země. V současné době je zřízeno 24 poboček ve 20 zemích světa.

V kulturní oblasti se ČC zaměřuje na pořádání výstav, koncertů, filmových projekcí, literárních večerů a přednášek. Svými aktivitami napomáhá k zvyšování povědomí o ČR jako o zemi s bohatým kulturním dědictvím a zároveň schopností vytvářet nové hodnoty.

V oblasti vzdělávání informuje a zprostředkovává kontakty týkající se možností studia v České republice.

V oblasti cestovního ruchu aktivně napomáhá propagaci České  republiky jako turistické destinace.

Kontakty:  http://www.czechcentres.cz/buenos

Ředitelka Českého centra:

Mgr. Daniela Čapková

Tel.:    (+54) 11 4807 3107, int. 122

e-mail: ccbuenosaires@czech.czcapkovad@czech.cz

Asistentka ředitelky:

Virginia Maria Higa

Tel:      (+54) 11 4807 3107, int. 111

e-mail:  ccbuenosaires@czech.czhiga@czech.cz

Adresa:             Centro Checo

                        Junín 1461

                        1113 Buenos Aires

                        Argentina

Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

Nouzové volání - 911

Hasiči - 100

Policie - 101

První pomoc - 107

Novinky e-mailem
 
 
Mám zájem o katalog 2017
 
 
Kontakty
 

DAEN INTERNATIONAL s.r.o.

volejte ZDARMA: 800 230 230
E-mail: daen@daen.cz

České Budějovice

Tel.:     386 353 547
Mob.:   736 673 956
E-mail: c.budejovice@daen.cz

Ostrava  

Tel.:     596 112 590
Mob.:   731 309 321
E-mail: ostrava@daen.cz

Praha  
Tel.:     223 008 085
Mob.:   604 221 211
E-mail: praha@daen.cz 

 

 
PROSPERITA
 
 


Náhradní plnění
 

Naše cestovní kancelář vám prostřednictvím své partnerské firmy Brouk s.r.o, poskytuje náhradní plnění. Tuto možnost v minulých letech využila celá řada společností, které u naší CK nakoupily rekreační pobyty pro své zaměstnance a hodnotu těchto rekreačních pobytů si uplatnily jako nákup služeb od chráněné dílny.

Chráněná dílna je organizace, která zaměstnává více jak 50 % zaměstnanců se zdravotním znevýhodněním.


Náhradní plnění v roce 2016

V případě, že průměrný přepočtený počet vašich zaměstnanců (viz Vyhláška č. 518/2004, §15 a další) je vyšší než 25, je zaměstnavatel povinen zaměstnávat 4% z nich z řad pracovníků se zdravotním postižením (Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, § 81).

V případě, že např. provozní podmínky neumožňují plnit tuto zákonnou povinnost, může zaměstnavatel využít částečně či plně alternativních způsobů jak dostát své povinnosti:

  1. Zaplatit odvod do státního rozpočtu ve výši 2,5 násobku zákonem vyhlášené průměrné měsíční mzdy (64 757,50 Kč v roce 2016) na každého chybějícího pracovníka se zdravotním znevýhodněním) nebo:
  2. Odebrat zboží či služby od chráněné dílny ve výši sedminásobku zákonem vyhlášené průměrné měsíční mzdy (181 321,- Kč v roce 2016) na každého chybějícího pracovníka se zdravotním znevýhodněním)

 

 

 

nafarmu, na venkov,  agroturistika


Členství v asociacích
 
Asociace českých cestovních kanceláří
Asociace cestovních kanceláří České republiky