Zavřít Logo DAEN Logo ERLI

Vítáme Vás na nových společných stránkách společností ERLI a DAEN s daleko širší nabídkou nejen Maďarska, ale dalších destinací.

Těšíme se, že si z naší nabídky vyberete tu nejlepší dovolenou pro Vás :-)

ANGLIE

 

 Oficiální název státu

Spojené království Velké Británie a Severního Irska
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Spojené království (UK) zahrnuje Velkou Británii (Anglie, Skotsko, Wales), Severní Irsko a přilehlé ostrovy (Western Isles, Orkney Islands, Shetland Islands, Isles of Scilly, Isle of Wight, Isle of Anglesey).

Isle of Man a Channel Islands (Jersey, Guernsey, Alderney, Sark, Herm) patří mezi britské dependence. Nejsou součástí Spojeného království ani EU. Jsou pouze součástí celní unie EU. Ostrovy mají vlastní zákonodárné sbory. Parlament Isle Of Man (Court Tynwald) založený Vikingy je označován za nejstarší nepřetržitě existující parlament na světě s více než tisíciletou historií.

 Rozloha

243.799 km2

 Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

Počet obyvatel : 61 792 000 (odhad 2009)

Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Angličtina a velština.V některých částech Skotska se vedle angličtiny používá také gaelština, ta ale není úředním jazykem. Z ostatních jazyků se používají mateřské jazyky různých etnických skupin.

 Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

1 libra sterlingů (1GBP = 100 pencí)

 Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Státní svátky v roce 2011 (2012):
Anglie a Wales
New Year`s Day - 3. ledna (2. ledna) 
Good Friday - 22. dubna (6. dubna) 
Easter Monday - 25. dubna (9. dubna)                     
Royal Wedding - 29. dubna 
Early May Bank Holiday - 2. května (7. května) 
Spring May Bank Holiday - 30. května (4. června) 
Summer Bank Holiday - 29. srpna (27. srpna) 
Christmas Day - 26. prosince (25. prosince) 
Boxing Day - 27. prosince (26. prosince)
Skotsko
New Year`s Day - 3. ledna (2. ledna) 
New Year`s Day follow up - 4. ledna (3. ledna) 
Good Friday - 22. dubna (6. dubna) 
Royal Wedding - 29. dubna 
Early May Bank Holiday - 2. května (7. května)
Spring Bank Holiday - 30. května (4. června)
Summer Bank Holiday - 1. srpna (6. srpna)
St Andrew`s Day - 30. listopadu (30. listopadu)
Christmas Day - 26. prosince (25. prosince)
Boxing Day - 27. prosince (26. prosince)
Severní Irsko
New Year`s Day - 3. ledna (2. ledna) 
St. Patrick`s Day - 17. března (17. března) 
Good Friday - 22. dubna (6. dubna) 
Easter Monday - 25. dubna (9. dubna) 
Royal Wedding - 29. dubna 
Early May Bank Holiday - 2. května (7. května)
Spring Bank Holiday - 30. května (4. června)
Orangemen`s Day - 12. července (12. července)
Summer Bank Holiday - 29. srpna (27. srpna)
Christmas Day - 26. prosince (25. prosince)
Boxing Day - 27. prosince (26. prosince)

V Anglii, Walesu a Skotsku existuje osm oficiálních státních svátků, tzv. public a bank holidays. V Severním Irsku takových svátků mají deset. Svátky jsou označovány jako bank holidays proto, že o takovém dni zůstávají zavřeny všechny banky a tedy i naprostá většina ostatních institucí a obchodů. Připadne-li některý ze svátků na sobotu či neděli, je vyhlášen náhradní den volna obvykle v pondělí následující po takovém víkendu. V zemi je možno vyhlásit i mimořádný svátek/den volna, jako například při mimořádných slavnostních událostech u královského dvora. V roce 2011 se takovouto událostí rozumí svatba prince Williama s Kate Middleton.

Obvyklá pracovní doba v úřadech a firmách je 9:00-18:00 hod. Obchody, supermarkety, restaurace, hospody, atd. jsou otevřeny dlouho do nočních hodin (některé 24 hodin). V sobotu mají obchody otevřeno většinou jako ve všední den, v neděli pak od 12:00 do 18:00 hod. Menší obchůdky (do 280 m2 prodejní plochy) mohou mít i v neděli otevřeno neomezeně.

Zákon o prodeji alkoholu umožňuje pohostinským zařízením v Anglii a Walesu mít otevřeno neomezeně. Alkoholické nápoje se podávají pouze osobám starším 18 let. Hospody ve Skotsku smějí podávat alkohol od 11:00 do 23:00 hod., v neděli od 12:00 do 23:00 hod. Hospody v Severním Irsku mohou mít otevřeno neomezeně, ale alkohol se smí podávat pouze od 11:30 do 23:00 hod, v neděli pak od 12:30 do 22:00 hod. Větší hospody mohou požádat u soudu o rozšíření otevírací doby (do 01:00 hod. ve všední den, do 24:00 hod. v neděli) za podmínky, že se zde podává jídlo nebo je organizována jiná zábava. 
V Anglii, Skotsku, Walesu a Severním Irsku platí zákaz kouření v uzavřených veřejných prostorech (bary, restaurace, kanceláře, nemocnice, veřejné dopravní prostředky, fotbalové stadiony, atd.).

Víza - režim vstupu

Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace jsou určeny k základní orientaci. Ministerstvo zahraničních věcí ČR proto doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily

Pro vstup a pobyt ve Velké Británii nepotřebuje český občan povolení. Přihlašovací povinnost pro české občany ve Velké Británii neexistuje. V případě, že si z určitých důvodů přeje mít potvrzení o pobytu, tzv. registraci, může o ni požádat ministerstvo vnitra (Home Office, Immigration and Nationality Directorate). O pobytové povolení lze žádat u pobytů delších 90 dnů. Bližší informace naleznete na např. na stránce www.ind.homeoffice.gov.uknebo www.britain.cz.

V souvislosti s bojem proti terorismu a s ohledem na nutnost ochrany hranic je zaváděn integrovaný systém hraniční kontroly cestujících, fungující na bázi elektronického sběru údajů o cestujících přijíždějících a opouštějících Velkou Británii, získaných od leteckých či námořních přepravců. Údaje mají zahrnovat jméno, příjmení, datum narození, údaje z cestovního pasu, popř. další údaje.

Dne 30.4.2011 skončilo přechodné období, po které měli občané ČR povinnost registrovat se při provádění výdělečné činnosti ve Velké Británii. Od 1.5.2011 mohou občané ČR vstupovat do pracovního poměru ve Velké Británii bez jakéhokoli omezení či registrace. Užitečné informace k pracovní činnosti naleznete např. na stránkáchwww.jobcentreplus.gov.uk.

Britské Panenské ostrovy:

Vzhledem k četným dotazům se uvádí, že čeští občané nepotřebují vízum ani pro cestu na Britské Panenské ostrovy. Další informace k této destinaci naleznete v kapitole č. 5 - viz níže.

Honorární generální konzulát České republiky ve Velké Británii

Honorární konzulát Edinburg

12A Riselaw Crescent, Edinburgh

Telefon 0044131/4479509
Fax 0044131/4479509
E-mail Edinburgh@honorary.mzv.cz
Vedoucí úřadu Dr. Paul MILLAR
Funkce generální honorární konzul
Diplomatická působnost konzulární obvod: celá oblast Skotska
Časový posun -1 hod
Provozní hodiny úřadu středa 09.00 - 12.00
Novinky e-mailem
 
 
Mám zájem o katalog 2017
 
 
Kontakty
 

DAEN INTERNATIONAL s.r.o.

volejte ZDARMA: 800 230 230
E-mail: daen@daen.cz

České Budějovice

Tel.:     386 353 547
Mob.:   736 673 956
E-mail: c.budejovice@daen.cz

Ostrava  

Tel.:     596 112 590
Mob.:   731 309 321
E-mail: ostrava@daen.cz

Praha  
Tel.:     223 008 085
Mob.:   604 221 211
E-mail: praha@daen.cz 

 

 
PROSPERITA
 
 


Náhradní plnění
 

Naše cestovní kancelář vám prostřednictvím své partnerské firmy Brouk s.r.o, poskytuje náhradní plnění. Tuto možnost v minulých letech využila celá řada společností, které u naší CK nakoupily rekreační pobyty pro své zaměstnance a hodnotu těchto rekreačních pobytů si uplatnily jako nákup služeb od chráněné dílny.

Chráněná dílna je organizace, která zaměstnává více jak 50 % zaměstnanců se zdravotním znevýhodněním.


Náhradní plnění v roce 2016

V případě, že průměrný přepočtený počet vašich zaměstnanců (viz Vyhláška č. 518/2004, §15 a další) je vyšší než 25, je zaměstnavatel povinen zaměstnávat 4% z nich z řad pracovníků se zdravotním postižením (Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, § 81).

V případě, že např. provozní podmínky neumožňují plnit tuto zákonnou povinnost, může zaměstnavatel využít částečně či plně alternativních způsobů jak dostát své povinnosti:

  1. Zaplatit odvod do státního rozpočtu ve výši 2,5 násobku zákonem vyhlášené průměrné měsíční mzdy (64 757,50 Kč v roce 2016) na každého chybějícího pracovníka se zdravotním znevýhodněním) nebo:
  2. Odebrat zboží či služby od chráněné dílny ve výši sedminásobku zákonem vyhlášené průměrné měsíční mzdy (181 321,- Kč v roce 2016) na každého chybějícího pracovníka se zdravotním znevýhodněním)

 

 

 

nafarmu, na venkov,  agroturistika


Členství v asociacích
 
Asociace českých cestovních kanceláří
Asociace cestovních kanceláří České republiky