Zavřít Logo DAEN Logo ERLI

Vítáme Vás na nových společných stránkách společností ERLI a DAEN s daleko širší nabídkou nejen Maďarska, ale dalších destinací.

Těšíme se, že si z naší nabídky vyberete tu nejlepší dovolenou pro Vás :-)

AKCE - Jedna dovolená nestačí!


Pokud nyní zakoupíte zájezd z katalogu CK DAEN v hodnotě 10.000 Kč a výše, získáte od nás jako dárek další dovolenou ZDARMA!

 

Akce platí pouze při objednání on-line na www.daen.cz. Do poznámky k objednávce nezapomeňte uvést “1+1 zdarma“ a dále specifikaci jakým pobytem zdarma bychom Vám udělali radost.

 

Ale pozor! Akčních voucherů na pobyty ZDARMA je pouze omezené množství a budou se postupně dle objednávek vyřazovat! Takže kdo od nás svoji vysněnou dovolenou zakoupí dříve, bude si moci další dovolenou vybrat z širší nabídky.


 

A z jakých pobytů* si můžete vybrat? 

*přesný popis, co daný pobyt obsahuje uvedeno na obrázku, proklikem z obrázku je možno se dostat na stránku s bližším popisem ubytování a fotografie hotelu. 

 

1. Pobyty v České republice

 

   

 

 


2. Pobyty v Maďarsku

 

    

 

Teď už si jen vybrat svoji první dovolenou zde.

 


 

Podmínky AKCE:

Rámcová pravidla pro AKCI 1+1 na webových stránkách CK Daen

Pořadatel

 • Pořadatelem akce je společnost CK Daen International, spol s.r.o. s hlavním sídlem Praha 10 - Hostivař, Daliborova 161/26, PSČ 102 00 (dále jen „pořadatel“). Pořadatel může zajištěním soutěže pověřit další subjekty

Účastníci akce

 • Akce se může zúčastnit pouze uživatel, který dosáhl 18 let věku a má doručovací adresu na území České republiky nebo Slovenska
 • Účastí v akci vyjadřuje účastník souhlas s podmínkami akce a zavazuje se je plně dodržovat

Podmínky akce

 • Uživatel musí on-line zakoupit zájezd na webu www.daen.cz v hodnotě alespoň 10.000 Kč a výše, kdy zájezdem je myšleno uzavření jedné smlouvy o zájezdu v minimální hodnotě 10.000 Kč (zájezd o vyšší hodnoty než 20.000,- Kč nelze rozdělit na více menších objednávek). V případě uplatnění slevy se bere částka po odečtení slev. 
 • Uživatel musí při objednávce napsat do poznámky “1+1 zdarma“
 • Doba konání akce – od 23. 08. 2016 do vyčerpání voucherů

Vouchery ZDARMA

 • Při uzvření smlouvy o zájezdu nad 10.000 Kč si může uživatel vybrat voucher na pobyt zdarma
 • Vouchery jsou pouze v omezeném množství a budou se dle výběru postupně vyřazovat
 • Pokud již je konkrétní voucher na pobyt vybrán jiným uživatelem, není možné vybrat si stejný voucher

Předání voucherů

 • Vouchery budou po domluvě s pořadatelem zaslány na jeho adresu, popřípadě si je bude moci vyzvednout v některé ze zákaznických center
 • Na jiném typu předání je možné se domluvit

Další důležité podmínky akce

 • Pořadatel je oprávněn kdykoliv kontrolovat pravdivost veškerých údajů, uvedených účastníkem v rámci akce. V případě uvedení nepravdivých údajů či jiného porušení těchto pravidel účastníkem je pořadatel oprávněn neumožnit účastníkovi využít akci. Rozhodnutí pořadatele o takovém opatření je konečné
 • Účastníci nejsou oprávněni požadovat namísto voucheru peněžní či jakékoliv jiné plnění. Pořadatel tímto není vůči účastníkům akce jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než jsou uvedená v těchto podmínkách
 • Vouchery nejsou právně vymahatelné
 • Akce se nemohou zúčastnit právnické osoby a zaměstnanci pořadatele ani jejich rodinní příslušníci ani zákazníci uplatňující poukázky od zaměstnavatele
 • Pořadatel akce neodpovídá za funkčnost aplikací či doručení zpráv
 • O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel
 • Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady akci zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na webových stránkách či Facebook zdi pořadatele
 • Pořadatel tímto informuje účastníky, že na webových stránkách, souvisejících se soutěžemi a akcemi, může využívat tzv. cookies, a to výlučně za účelem usnadnění jejich technického chodu. Správu nebo zákaz cookies lze provádět nástroji všech běžných webových prohlížečů

Rámcová pravidla pro komentáře ( v případě, že budou na po stránce zavedeny komentáře)

 • Společnost CK Daen International, spol s.r.o. si vyhrazuje právo na mazání příspěvků a komentářů, které: jsou v jakémkoliv rozporu s platnými zákony ČR; mají urážlivý, vulgární nebo obscénní charakter; obsahují výhružky či nabádání k násilí; podceňují nenávist vůči jednotlivcům nebo rasovým, náboženským, národnostním, sexuálním a jiným menšinám; obsahují neoprávněně osobní údaje; obsahují odkazy na webové stránky s nelegálním obsahem; obsahují reklamu či spam.

 

 

 

 

Novinky e-mailem
 
 
Mám zájem o katalog 2017
 
 
Kontakty
 

DAEN INTERNATIONAL s.r.o.

volejte ZDARMA: 800 230 230
E-mail: daen@daen.cz

České Budějovice

Tel.:     386 353 547
Mob.:   736 673 956
E-mail: c.budejovice@daen.cz

Ostrava  

Tel.:     596 112 590
Mob.:   731 309 321
E-mail: ostrava@daen.cz

Praha  
Tel.:     223 008 085
Mob.:   604 221 211
E-mail: praha@daen.cz 

 

 
PROSPERITA
 
 


Náhradní plnění
 

Naše cestovní kancelář vám prostřednictvím své partnerské firmy Brouk s.r.o, poskytuje náhradní plnění. Tuto možnost v minulých letech využila celá řada společností, které u naší CK nakoupily rekreační pobyty pro své zaměstnance a hodnotu těchto rekreačních pobytů si uplatnily jako nákup služeb od chráněné dílny.

Chráněná dílna je organizace, která zaměstnává více jak 50 % zaměstnanců se zdravotním znevýhodněním.


Náhradní plnění v roce 2016

V případě, že průměrný přepočtený počet vašich zaměstnanců (viz Vyhláška č. 518/2004, §15 a další) je vyšší než 25, je zaměstnavatel povinen zaměstnávat 4% z nich z řad pracovníků se zdravotním postižením (Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, § 81).

V případě, že např. provozní podmínky neumožňují plnit tuto zákonnou povinnost, může zaměstnavatel využít částečně či plně alternativních způsobů jak dostát své povinnosti:

 1. Zaplatit odvod do státního rozpočtu ve výši 2,5 násobku zákonem vyhlášené průměrné měsíční mzdy (64 757,50 Kč v roce 2016) na každého chybějícího pracovníka se zdravotním znevýhodněním) nebo:
 2. Odebrat zboží či služby od chráněné dílny ve výši sedminásobku zákonem vyhlášené průměrné měsíční mzdy (181 321,- Kč v roce 2016) na každého chybějícího pracovníka se zdravotním znevýhodněním)

 

 

 

nafarmu, na venkov, agroturistika


Členství v asociacích
 
Asociace českých cestovních kanceláří
Asociace cestovních kanceláří České republiky